Gees belicht in boekvorm

GEES - Over de geschiedenis van het dorp Gees is in de loop der jaren al een hoop geschreven, maar nog nooit is de ontwikkeling in boekvorm uitgebracht. Nu is er dan, op initiatief van Boermarke Gees, de uitgave ‘Gees - Geschiedenis van een zanddorp, 1238-2000‘. In tien hoofdstukken wordt de lezer meegenomen door verschillende perioden en plaatsen in het dorp, waarvan het oude karakter bewaard is gebleven en de ‘doorkijkjes‘ zijn gebleven.

Het idee voor het boek is, na afloop van de jaarlijkse vergadering van de Boermarke in 2001, verder uitgewerkt door een speciale commissie, bestaande uit Bep Braam, Lambertus Euving, Willem Hegen, Geert Alting, Henk Karst, Rob Buschman en Jan Kelder. Zij hebben in de afgelopen jaren veel materiaal verzameld, waarbij veel geput is uit informatie van de plaatselijke bevolking en het Drents Archief in Assen. De thematiek laat zich raden. In het boek valt te lezen hoe het dorp veranderde, toen aan het begin van de twintigste eeuw de eerste middenstanders verschenen en het boerenbedrijf langzamerhand een stapje terug deed. Gees is van een boerendorp een dorp met boerderijen geworden en die verandering wordt in de eerste paar hoofdstukken van het boek duidelijk gemaakt. Daarnaast wordt aan de boermarke -die tot 1811 een machtige rol in het bestuur van Drentse dorpen heeft gespeeld- veel aandacht besteed en hoe deze zich in de loop der jaren toch staande heeft gehouden. Alleen al dat gedeelte van het boek is interessant genoeg voor diegenen die hierover meer te weten willen komen. Het bijbehorende beeldmateriaal had misschien iets meer illustrerend mogen werken; twee afbeeldingen van een op een boom geprikte aankondiging van een jaarvergadering is toch iets teveel van het goede. Dat beeldmateriaal komt in de daaropvolgende hoofdstukken ruimschoots en op prachtige wijze aan bod. Niets is mooier om met het boek in de hand door het dorp te lopen en de afbeeldingen van weleer te toetsen aan het huidige dorpsbeeld. De melkfabriek, de kerken, de scholen en de boerderijen, deze worden in combinatie met de zeer informatieve tekst (met een overvloed aan feiten) van verschillende kanten belicht. Een verrassend hoofdstuk is die over de plaatselijke festiviteiten, over onder meer jenever, de huwelijksmaand (Sint-Pieter!) en dansen in Zaal Boesjes. Ook de binnenkant van Gees komt aan bod in het hoofdstuk over het interieur van boerderijen, het onvermijdelijke Drents kabinet en de bijgebouwen. Bij laatstgenoemd onderwerp gaat de tekst feilloos over in een beschrijving van Gees anno 2008 en wordt verteld over de huidige middenstand en bezienswaardigheden van het dorp. Tot slot, de grote afwezige wat betreft het aandragen van materiaal voor het boek is Historische Vereniging Klenckerheugte. Afgezien van wat gebruikte publicaties is het opmerkelijk dat er verder geen beroep is gedaan op de collectie van dit collectief en de kennis van haar leden. Niet dat de inhoud grondig afgeweken zou hebben, maar onder het mom van ‘veel handen maken licht werk‘ was de vereniging toch een logische keuze geweest als partner bij het samenstellen en bij het zetten van de puntjes op de i. Desalniettemin is ‘Gees - Geschiedenis van een zanddorp‘ een zeer smaakvol boek geworden, dat het rustieke dorp van verschillende kanten prima en niet te diepgaand belicht. (Wouter Bessels) Het boek is voor 15 euro te koop bij de VVV Gees, supermarkt Nijland in Gees en bestuursleden van de Boermarke in het dorp. De uitgave is gelimiteerd tot 700 exemplaren en verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.