SV Willem Tell organiseert NK in 2013

Zweeloo – Grote zaken werpen bij SV Willem Tell hun schaduw vooruit. ‘Vooruitkijken’, zegt voorzitter Roelof Kroeze veelzeggend. ‘Dat is het devies bij de kruisboogsport en dat geldt ook voor onze club.’

Een vooruitblik op de grote zaken heeft dan vooral betrekking op de organisatie van het Nederlands Kampioenschap (NK) 20 meter. Dat is in 2013 door de Nederlandse Kruisboog Bond (NKB) aan de Zweeler schietsportvereniging toegewezen. ‘Het is heel eervol dat we dit nationaal evenement voor de tweede keer in de clubhistorie mogen organiseren. En vooral ook een mooie gelegenheid om in deze regio de kruisboogsport nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.’ Promotie noemt Kroeze belangrijk, want aanwas van nieuwe leden en vooral jeugdige talenten is essentieel. ‘Om het ledenaantal een stimulans te geven worden er door ons diverse aanvullende activiteiten gehouden. De planning is om in de winterperiode een bedrijvencompetitie te organiseren. Op deze manier willen we een zo breed mogelijk publiek bereiken. Verder hebben we recentelijk het buksschieten op de 10 meter baan geïntroduceerd en hebben we als vereniging mooie sier gemaakt met een 65+-toernooi. Dit hebben we namens de Nederlandse Kruisboog Bond (NKB) district Noord op touw hebben gezet.’ Willem Tell uit Zweeloo timmert ook met het jaarlijks Rabo-dorpentoernooi flink aan de weg. Ook hier speelt kennismaking en spelplezier een hoofdrol. ‘We zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor dit sfeervolle dorpentoernooi. Het evenement staat op zaterdag 1 september op het programma. Teams uit de zes dorpen van de voormalige gemeente Zweeloo aangevuld met een team talentvolle jeugdige schutters spelen om de hoogste eer.’ Hoewel kruisboogschieten een individuele sport is, speelt het sociale aspect een grote rol. Roelof Kroeze zegt daarover: ‘Het delen van de passie, het uitwisselen van ervaringen en gezelligheid vormen de pijlers van het kruisboogschieten.’ De preses van Willem Tell noemt het typisch een sport voor iedereen. ‘Jong en oud beoefenen het kruisboogschieten. De spanning of je het doel raakt, is sensationeel. Het is overigens veel meer dan een wedstrijd en het beheersen van de techniek. Om de roos te raken bij het kruisboogschieten moet je in balans zijn, je optimaal kunnen concentreren en je lichaam perfect onder controle hebben.’ Het gaat volgens Kroeze in eerste instantie niet om het winnen van een ander, maar om het overwinnen van jezelf. ‘Als de techniek, precisie en concentratie weet te combineren, dan kun je deze tak van sport vrij snel onder de knie krijgen.’ Belangstellenden kunnen tijdens de trainingssessies op de woensdagavond geheel vrijblijvend een kijkje nemen in het clubhuis aan de Aelder Hooghe in Aalden. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot Roelof Kroeze, telefoon 0591–371210 Website: http://www.willemtellaalden.nl