Parkschool naar nieuwe locatie

COEVORDEN - De gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met de nieuwe locatie voor de Parkschool aan de Poppenharelaan in Coevorden. Alleen het PAC stemde tegen het voorstel. Jan Vinckers (PvdA) noemde dit een uitgelezen kans om van de huidige locatie aan het Van Heutszpark een prachtige plek te maken, passend bij het beschermd stadsgezicht.

Het PAC maakt zich zorgen over de vele open plekken in de stad. 'Houden we straks nog een open plek over als de huidige Parkschool verdwijnt?' vroeg Jaap van der Ploeg zich af. Ronald Bröker, voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school, toonde zich tijdens de inspraak verheugd over de mijlpaal voor de school. De nieuwe locatie van de school is op de plek waar nu nog het gebouw van evangelische gemeente De Fontein staat. Onverwachts ontstond toch overeenstemming tussen gemeente en kerkbestuur over de plannen. Voor de realisering van de plannen is een krediet van 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.