Gemeente verliest kort geding zaak biovergister

Coevorden - De gemeente Coevorden moet een bedrag van 1100 euro aan proceskosten betalen in het kort geding dat liep tussen het college van burgemeesters en wethouders en bewoners van de Klinkenvlier. Dat heeft de Raad van State in Den Haag bepaald.

Het kort geding ging over de door de gemeente verleende milieuvergunning van de biovergistingsinstallatie van Henry Kimmann aan het alte Picardiekanaal. Het college wees een verzoek van de bewoners om strenger op te treden in februari 2010 af. Een jaar later heeft het college het door de bewoners gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Tegen dit besluit hebben de bewoners beroep ingesteld, waarop de gemeente een verweerschrift indiende. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de bewoners woonachtig zijn op grote afstand van de inrichting en dat het niet aannemelijk is dat ter plaatse van hun woningen milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden. Zij zouden daardoor geen belanghebbenden zijn. De woningen liggen 370 tot 635 meter van de inrichting, daartussen ligt geen afschermende bebouwing. In het deskundigenrapport is vermeld dat ter plaatse van de woningen geluid kan worden waargenomen dat herkenbaar is als geluid afkomstig van de inrichting. Voorts zijn uit de directe woonomgeving klachten over geurhinder bij het college ingekomen, die zijn gevalideerd en waarvan een aantal gegrond is verklaard. Nu acht de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bewoners van de wijk Klinkenvlier wel degelijk belanghebbenden. Het beroep is daardoor gegrond verklaard. Het is aan het college om nu een oordeel te vormen over de vraag of de inrichting thans in overeenstemming met de milieuvergunning is. Daarbij dienen ook de klachten te worden betrokken. De biovergister, de boerderij met bijbehorende gronden van Kimmann worden op 17 oktober geveild. Lokale partij PAC meldt dat de Raad van State de gemeente een gevoelige tik op de bestuurlijke vingers heeft gegeven. 'De Raad van State heeft korte metten met het collegebesluit gemaakt. Niet tot verrassing van het PAC, want de installatie is duidelijk te horen in de wijk Klinkenvlier. Een ongelooflijke blunder van het college. Die kan behalve de direct gemaakte proceskosten nog veel meer gevolgen hebben voor de gemeente', aldus fractievoorzitter Bernhard Ensink. De Rekenkamer is momenteel bezig met een onderzoek naar de zaak 'Biovergister Kimmann'. Daarin zal het oordeel van de Raad van State zeker worden meegenomen, verwacht de PAC-fractie.