Lintjes voor acht fanatieke vrijwilligers

COEVORDEN - In de Nederlandse Hervormde kerk in Coevorden vond een flinke lintjesregen plaats. Acht inwoners van de gemeente Coevorden zijn dit jaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen hun onderscheiding uit handen van burgemeester Bert Bouwmeester. Na afloop toostten zij op hun titel, natuurlijk met een heerlijk oranjebittertje.

De werkzaamheden van deze vrijwilligers zijn veelomvattend. Lang niet alle bezigheden van de gedecoreerden zijn expliciet genoemd, de meest opvallende kwamen aan bod. Mans Mol uit Geesbrug kreeg een lintje voor zijn werk voor dorpshuis De Tiphof. Daarnaast zet de 64-jarige vrijwilliger zich al 27 jaar in voor de plaatselijke vogelvereniging. Ook is hij al bijna 45 jaar actief voor sportclub Elim. De 60-jarige Tinus Ruinemans uit Sleen is vrijwilliger sinds 1974 en een voorbeeld voor velen. Daarnaast is hij werkzaam voor Woonservice Drenthe. Als vraagbaak voor werknemersorganisatie FNV besteedt hij al ruim 23 jaar zijn vrije tijd belangeloos aan mensen die hulp en informatie nodig hebben. De 75-jarige Jantje Jager-Moesker uit Oosterhesselen werd onderscheiden voor haar vrijwilligerswerk voor de bibliotheek in haar woonplaats, waarvoor zij zich al veertig jaar lang vier uur per week inzet. Ook is zij een dag in de week werkzaam in wereldwinkel ’t Winkeltje. Muzikant Jan Hooge uit Dalen kreeg zijn koninklijke onderscheiding voor zijn zestig jarige bijdrage bij muziekvereniging Volharding voor het opleiden van muzikanten en het spelen in het orkest. Daarnaast zet hij zich al jarenlang in voor het promoten van Dalen op het culturele vlak. De 69-jarige Hooge is nog steeds ruim twintig uur per week actief als vrijwilliger, onder meer voor de stichting Aold Daol’n en museummolen Jan Pol. Volgens zijn dorpsgenoten is Jans Alting uit Gees een ‘stille vrijwilliger’ die zich op diverse vlakken verdienstelijk heeft gemaakt. Vandaar zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Alting is iemand waar nooit tevergeefs een beroep op gedaan wordt. Meer dan veertig jaar is hij dagelijks actief bij onder meer voetbalvereniging VIOS, het bosbad Zwinderen en de activiteitencommissie in Gees. In zijn dorp wordt de bijna 70-jarige Jans nog steeds regelmatig om hulp gevraagd. Vanaf 1951 loopt het vrijwilligerswerk van Marietje Keizer-Goselink uit Dalerpeel als een rode draad door haar leven. De 75-jarige Keizer heeft zich sindsdien ingezet voor jong en oud en bijgedragen aan vele maatschappelijke activiteiten. Keizer is nu nog actief bij de jaarlijkse herdenking van oorlogsslachtoffers bij de Bentheimerbrug in Coevorden en zet zich in voor de NBvP Vrouwen van Nu. Op het gebied van onderwijs, jeugd, kunst, cultuur en recreatie heeft Gezinus Hilbrands uit Sleen zich vanaf de jaren zestig bijzonder verdienstelijk gemaakt. De 69-jarige Hilbrands vervult en vervulde meerdere bestuurlijke functies, op zowel regionaal, provinciaal en landelijk gebied en deed daarnaast ook veel vrijwilligerswerk in zijn eigen dorp. Kees van den Hout uit Coevorden was zestien jaar lang bestuurslid van het CDA en zat dertien jaar lang in de Provinciale Staten van Drenthe. Sinds 1969 is de 79-jarige Coevordenaar organist van de RK Parochie St. Willibrordus in zijn woonplaats en vanaf 1995 is hij actief voor de afdeling Coevorden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen).