Lintjes voor inwoners Gramsbergen en De Krim

GRAMSBERGEN/DE KRIM - Naast acht koninklijke onderscheidingen in de gemeente Coevorden werd woensdagochtend in de gemeente Hardenberg hetzelfde aantal lintjes uitgereikt. Onder meer Geesje Bolte-Hilbrands en Jan Gerrits uit Gramsbergen en Arend ter Horst uit De Krim werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hendrik Jan te Velthuis werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De 79-jarige Bolte-Hilbrands -geboren in Sleen- leidde samen met haar inmiddels gestorven echtgenoot en thans met haar zoon, een horecagelegenheid in de kern van Gramsbergen. Deze gelegenheid omvat een café-restaurant en een slijterij en geniet in de omgeving een goede naam. Het bedrijf bestaat inmiddels honderd jaar. De raad van de toenmalige gemeente Gramsbergen besloot in 1997 aan haar de gemeentelijke erepenning in goud toe te kennen. Zij verdiende deze penning omdat zij zich gedurende een reeks van jaren verdienstelijk heeft gemaakt voor de Gramsberger gemeenschap. En dat geldt nog steeds. Zij is ruim vijftig jaar betrokken bij al het lief en leed dat zich in Gramsbergen afspeelt. In 1975 was zij een van de oprichters van het Comité Kindervrienden, een enthousiast clubje vrijwilligers, dat activiteiten voor kinderen organiseert en tradities in stand houdt. Café Bolte is de basis van waaruit de palmpasenoptocht, het kindercarnaval, de Sint Maartenoptocht en de eierzoekwedstrijden starten. Sinds 1975 fungeert zij als gastvrouw voor gemeentebestuurders en burgers van de Duitse partnergemeente Dahlenburg. Arend ter Horst (62) maakt deel uit van de organisatie van het jaarlijkse dorpsfeest 'De Krimse Vezeldagen'. Hij bedenkt en schrijft liedjes voor de Krimse Revue. In de jaren 1990-1997 was hij voorzitter van de voetbalvereniging DKB. Deze vereniging heeft een aantal minder goede jaren doorgemaakt. Mede door zijn toedoen is de vereniging er weer bovenop gekomen. Bij het veertig-, vijftig- en zestigjarig bestaan van de vereniging was hij lid van de jubileumcommissie. Sinds 2005 is hij erelid van de vereniging en actief in de sponsorcommissie. Hij is dirigent van het 63 leden tellende shantykoor Loo- en Drostensingers in Dalen. Ook schrijft hij liedjes voor het koor. Daarmee zorgt hij ervoor, dat het repertoire van het koor uniek is. Hendrik Jan te Velthuis (62) is benoemd tot Ridder. Hij trad in 1974 in dienst als kok in verzorgingstehuis 't Welgelegen in Gramsbergen. In de loop der jaren werkte hij zich op tot stafmedewerker facilitair bedrijf binnen de Saxenburgh Groep. Als voorzitter van de lokale omroep speelde hij een waardevolle rol bij de fusie van de diverse omroepen in de door herindeling gevormde gemeente Hardenberg. Sinds 2007 is hij voorzitter van de Seniorenraad. Sinds 1995 was hij bestuurslid en later voorzitter van de Stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep. Jan Gerrits (54) aanvaardde in 1974 een betrekking als analist in het toenmalige Irene-ziekenhuis in Almelo. Na diverse functies te hebben bekleed, werd hij hoofd van het bureau Staf en Projecten van dat ziekenhuis. In de periode 1990-1995 was hij voorzitter van het bestuur van christelijke basisschool De Akker in Gramsbergen. In 1995 en 1996 was hij lid van de reüniecommissie De Akker en leverde hij een wezenlijke bijdrage aan het gedenkboek '75 Jaar Christelijk Onderwijs in Gramsbergen'. In de periode 1997-2000 verzette hij veel werk in het kader van de fusie van acht schoolbesturen tot de Schoolvereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in Noordoost-Overijssel. Ook voor het openbaar bestuur maakte hij zich verdienstelijk. Sinds 2001 is hij bestuurslid van het CDA, afdeling Hardenberg.