Herstart onderzoek naar dorpshart Oosterhesselen

OOSTERHESSELEN - Bureau Coresta in Assen gaat opnieuw onderzoek doen naar het inrichten van een multifunctioneel centrum in Oosterhesselen. Naar aanleiding van de vorig jaar gehouden dorpsanalyse werden al mogelijkheden voor een vernieuwd dorpshart onderzocht door een speciaal opgerichte projectgroep. Dat onderzoek strandde eerder dit jaar.

Nu wil Plaatselijk Belang Oosterhesselen een herstart maken. De aangekondigde 'polsavond' van 3 juni ging om die reden niet door. 'Coresta gaat in opdracht van de gemeente Coevorden, woonstichting Domesta en Plaatselijk Belang bekijken of het plaatsen van een multifunctioneel centrum haalbaar is in ons dorpshart, ter hoogte van de sportvelden', zegt voorzitter Jan Kat van Plaatselijk Belang. 'In het gebouw kunnen sport, cultuur, horeca en middenstanders onderdak krijgen. Maar er moet wel potentie voor zijn.' Nadat de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek in september of oktober door het onderzoeksbureau zijn gepresenteerd, gaat de projectgroep opnieuw plannen maken voor de invulling. Daarbij worden ook Stichting Welzijn 2000, MKB Noord-Nederland en verenigingen als Excelsior en Vios betrokken.