Asbest in De Akker: school per direct dicht

Sleen - Op basisschool De Akker is bij een inspectie geconstateerd dat er op de school asbest aanwezig is. Vanwege het feit dat we veiligheid zeer belangrijk vinden, is na overleg besloten de school per direct te sluiten. Dit betekent dat de kinderen komende week vrij zijn.

De ouders/verzorgers hebben vandaag een brief ontvangen van de gemeente Coevorden. Aanstaande maandagavond is er een informatiebijeenkomst. De asbest is aangetroffen in de schoollokalen van De Akker. De asbestplaten zijn bevestigd achter de verwarmingsradiatoren in de lokalen op ongeveer twee meter hoogte. Aankomende week vindt vervolgonderzoek plaats. Milieu-Adviesbureau Eco Reest voert vanaf nu een luchtmonster-onderzoek uit om de aanwezigheid van asbestdeeltjes in de lucht te onderzoeken. Op zijn vroegst is donderdag de uitslag bekend. Vervolgens wordt samen met de GGD nader bekeken worden of er een gezondheidsrisico is geweest. Om dit onderzoek mogelijk te maken, is besloten de school te sluiten. Onafhankelijk van de uitkomst van luchtmonsters en nader onderzoek, heeft onderwijsstichting Arcade besloten de asbest te verwijderen en de hele school te laten reinigen. Dat gaat naar alle waarschijnlijkheid enkele weken duren. Omdat alle kinderen onverwacht vrij zijn, kan de gemeente zich voorstellen dat niet alle ouders op deze korte termijn opvang voor de kinderen hebben. Voor deze kinderen is op basisschool De Fontein een ruimte beschikbaar gedurende de normale schooltijden. Leerkrachten van De Akker zijn aanwezig. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe lang het schoolgebouw buiten gebruik is, regelt Arcade in samenwerking met de gemeente Coevorden vervangende schoolruimte, waarover zo snel mogelijk nadere informatie komt. De informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers van aanstaande maandag begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan De Koepen 2 in Sleen. Ook op donderdag is er, als de uitslag bekend is, vanaf 19.30 uur een bijeenkomst voor alle ouders en andere belanghebbenden in de Ontmoetingskerk. Informatie is vanaf maandag na te lezen op http://www.obsdeakker.nl