Lesmaterialen en vloer De Akker verloren wegens asbest

Sleen - Tijdens de informatiebijeenkomst voor ouders van leerlingen van basisschool De Akker in Sleen was Marnick Pinxsterhuis van Milieu-Adviesbureau Eco Reest maandagavond heel wat explicieter over de stand van zaken betreffende de vondst van asbest dan vanochtend tijdens de persconferentie.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat zich in zes van de zeven lokalen van De Akker asbest bevindt en de school werd per direct gesloten. Pinxsterhuis: 'De asbest bevindt zich op een ongewone plek, zo’n twee meter hoog achter de radiatoren. De platen zijn beschadigd en daarom is er emissie. Door de platen is een leiding gefreesd. Er is inmiddels een kleefmonster genomen en ook dat was asbesthoudend. Er zijn ruwweg gezegd twee soorten asbest: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Hier gaat het om de laatste categorie, een zachtere vorm van asbest, met meer emissie van vezels. Wel waren de asbestplaten geverfd en dat heeft kunnen zorgen voor minder emissie.’ Een andere vraag was waarom de asbestplaten op zo’n bijzondere plek zijn aangegebracht. Het vermoeden bestaat dat dat is gedaan, omdat asbest hittebestendig is. Het onderzoek start morgen en woensdag worden in de lokalen pompen geplaatst om te bekijken of er vezels in de lucht aanwezig. Aanstaande donderdag is er weer een informatieavond waarop de onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt. De asbest kwam aan het licht na onderzoek in het kader van het project ‘Asbest in scholen’ van het ministerie van Milieu en Infrastructuur. Naar aanleiding van vragen vanuit de volle zaal in de Ontmoetingskerk kwam naar voren, dat het meubilair –het harde materiaal- wordt gereinigd nadat de asbest is verwijderd. De verdere inventaris, zoals vloerbedekking en lesmaterialen, moeten als verloren worden beschouwd. Rond 1990 heeft een verbouwing van de school plaatsgevonden. ‘Waarom is toen niet aan de bel getrokken’, vroeg één van de ouders zich af.’ Het antwoord was daarop dat gebruik van asbest pas sinds 1993 verboden is.’ De reactie was dat toen al wel bekend was dat asbest niet goed voor de gezondheid is. ‘Wanneer is de asbest aangebracht en wanneer is gefreesd. Het bouwbedrijf wist toch wel dat dat asbest was?’ Wordt deze vraag nog nader onderzocht? Wethouder Geert Roeles liet weten eerst de onderzoeksresultaten te willen afwachten alvorens verdere stappen te ondernemen. Bovendien liet hij weten dat in de loop der jaren in alle onschuld van alles is opgehangen aan de radiatoren. ‘Ook daardoor is de asbest beschadigd.’ Natuurlijk was de gezondheid ook onderwerp van gesprek en niet alleen met betrekking tot de kinderen. ‘Ik zat zelf van 1976 tot 1982 op die school. Was de asbest er eerder of later en wordt dat onderzocht?', aldus een vrouw in het publiek. ‘En hoe zit het met de vezels die kinderen via hun kleding of schoolspullen mee naar huis hebben genomen?’ Ad van Pelt van de Milieugezondheidsdienst van de GGD zei daarop dat dit niet in verhouding staat tot de emissie in het lokaal. ‘Sowieso zit asbest in de atmosfeer. In de remvoering van auto’s zat vroeger. Men staat dagelijks bloot aan asbest, maar in een bijzonder lage concentratie.’ Hij wees erop dat een eenmalige blootstelling niet hoeft te leiden tot ziekte. ‘Wel kan dat zijn bij mensen die langdurig met asbest hebben gewerkt.’ Ook werd gevraagd of de kinderen worden onderzocht De reactie van Van Pelt was dat de huisarts niets kan vinden. Ook foto’s of bloedprikken leveren geen resultaat op gezien de incubatietijd van twintig tot vijfentwintig jaar of nog langer. Schooldirecteur Astrid Eenkhoorn gaf een korte uiteenzetting over de komende tijd. ‘De onderwijsinspectie staat achter onze beslissing. Deze week worden de kinderen opgevangen door onze leerkrachten in een lokaal van basisschool De Fontein, maar we hebben de ouders gevraagd zoveel mogelijk zelf voor een oplossing te zoeken. Het is namelijk niet meer dan een opvang. Na de herfstvakantie zijn de werkzaamheden nog niet klaar en we zoeken nu naar een oplossing om dan de lessen te hervatten. Het liefst gaan we met de hele school naar een andere locatie en we zullen moeten zorgen voor lesmateriaal. We hopen dat dat gaat lukken.’ Meer informatie: http://www.obsdeakker.nl De gemeente Coevorden heeft een informatiepagina met veelgestelde vragen over de asbestkwestie van De Akker: http://www.coevorden.nl/wonen-en-leven/onderwijs/de-akker-sleen.html Zie ook: Asbest in De Akker: school per direct dicht: http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/index.php?n_id=261834&s_id=563 Zie ook: Onderzoek naar emissie asbest gestart: http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/index.php?n_id=261958&s_id=563