Opluchting: één asbestvezel in De Akker

Sleen - Deze week zijn metingen verricht in basisschool De Akker, waar afgelopen vrijdag asbest werd ontdekt. Als gevolg hiervan werd de school onmiddellijk gesloten. 'In de school', aldus wethouder Geert Roeles, 'zijn twintig luchtpompen geplaatst. De filters van negentien pompen waren geheel schoon. In de ene overblijvende filter is één vezel aangetroffen.'

Roeles zei vanmiddag tijdens een persconferentie: 'De concentratie asbest in deze filter is ver onder de norm van de Gezondheidsraad. Dat betekent, dat zowel kinderen als medewerkers geen extra risico hebben gelopen. Hier zit dan ook een opgelucht gezelschap.' Ook bij de ouders was sprake van opluchting na deze mededeling tijdens een vanavond gehouden informatiebijeenkomst in de Ontmoetingskerk. Schooldirecteur Astrid Eenkhoorn: 'De druk op de schouders is heel wat minder.' Ard van Pelt, gezondheidsdeskundige van de GGD Drenthe, legde uit dat alleen inademing van asbest een risico vormt. 'Als asbest op de huid zit of het inslikken van asbest vormt het geen risico.' Toch werden nog vragen gesteld of er eerder wel gezondheidsrisico's zijn geweest. 'Nu is dan één vezel gevonden, maar hoe wat de situatie eerder?' aldus één van de ouders. Onderzoeksvragen zijn nog wat er moet gebeuren met het lesmateriaal en zaken als vloerbedekking. Het meubilair wordt gereinigd. Na de herfstvakantie zijn de werkzaamheden nog niet afgerond. De kinderen uit de groepen 1 en 2 gaan daarna naar de Ontmoetingskerk. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen les in schoolgebouw De Krosbulten in Wezup, dat sinds ruim een jaar leegstaat. Die mededeling leidde tot instemmend geknik van de ouders. 'Hier is onderzoek verricht naar asbest', zei Roeles eerder vandaag. 'De kinderen lopen er geen enkel gezondheidsrisico. Hier zit alleen wat asbest in ruimten, die niet toegankelijk zijn.' De kinderen worden met bussen naar en van school gebracht. De ouders krijgen daarover nadere informatie in de brievenbus. 'De Krosbulten moet natuurlijk worden ingericht en er moet lesmateriaal zijn', aldus bestuursvoorzitter Aranka van Heijnen van onderwijsstichting Arcade. 'Over dit vraagstuk gaan we ons morgen buigen. Zeker is in ieder geval, dat de kinderen na de herfstvakantie gewoon weer hun lessen volgen.' Astrid Eenkhoorn vertelde vanavond aanvullend, dat morgen al spullen worden opgehaald voor inrichting van de kleine zaal in de Ontmoetingskerk. Zie ook: Lesmaterialen en vloer De Akker verloren wegens asbest: http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/?n_id=262085 Onderzoek naar emissie asbest gaat van start: http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/?n_id=261958 Asbest in De Akker: school per direct dicht: http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/?n_id=261834