Dorpshart 'aan de monitor'

Oosterhesselen - Het waren in de afgelopen jaren belangrijke onderwerpen van gesprek voor Plaatselijk Belang: de ontwikkeling van een dorpshart en de door de vereniging genoemde 'dorpslongen'. De ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) met een winkelhart en de verbetering van het hertenkamp en het Zuster Mohrpark. Maar de zaken liggen stil of, zoals voorzitter Jan Kat het kenschetst, 'aan de monitor'. De belangstelling is afgenomen, zowel bij gemeente als bij plaatselijke ondernemers. De oorzaak: minder geld als gevolg van de economische recessie.

Het bestuur denkt erover het huidige scenario te gaan wijzigen. Dat bestaat nu nog uit het bouwen van een winkelcomplex met daar bovenop appartementen op de parkeerplaats bij de sportvelden. 'Dat is het idee van projectontwikkelaar Gerrit Stuive,' zegt Kat. 'Het pand van De Lindeboom moet dan worden gesloopt, maar het café kan worden ondergebracht in de Havingahoeve en de bibliotheek wordt dan verplaatst naar het MFA. Die is gepland in het pand waar nu de Spar supermarkt zit.' Ook spelen volgens Kat belangen van middenstanders mee. Volgens hem zullen er nooit twee supermarkten in het dorp kunnen blijven bestaan. 'Beiden willen dat er één weggaat, maar zover is het nog niet.' Tevens is er de bedreiging van het sluiten van de bibliotheek als gevolg van overheidsbezuinigingen. 'Maak er dan desnoods een leeszaal van. Die zou prima passen in een multifunctioneel gebouw,' vindt Kat. Dorpshart Het plan is inmiddels gepresenteerd aan de gemeente, maar die wil volgens de voorzitter de oude gemeentewerf aan de Klenkerweg als MFA inrichten. 'Die verbouwing kost ongeveer 900.000 euro. Wij vinden dat pand niet centraal genoeg liggen en hebben voorgesteld om dat pand te verkopen om met de opbrengst in het dorpshart een MFA te creëren. Dat ziet de gemeente niet als oplossing; zonder verdere uitleg.' Anderzijds wil de overheid geen 25.000 euro betalen voor het uitbaggeren van de vijver in het Zuster Mohrpark. 'Dat kan ook worden opgelost door met een aantal vrijwilligers uit het dorp op een aantal zaterdagen zelf aan de slag te gaan,' aldus de voorzitter. 'Nu staat er 30 centimeter bagger in de vijver en zijn er klachten over stank in de buurt, zeker als de fontein in werking is. De nood is hoog.' Volgens Kat zijn er wel plannen van de gemeente om de benodigde 'handen' te leveren in de vorm van een werkproject voor jongeren. 'Maar daarover is nog geen besluit genomen.'