Lintjesregen gemeente Coevorden

Coevorden - Burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden reikte donderdagmorgen vijf koninklijke onderscheidingen uit in de Nederlandse Hervormde kerk in Coevorden. De heer S. Dijkgraaf uit Dalen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heren T. van der Aa uit Sleen, H. Hamberg uit Schoonoord, W. Koops uit Zwinderen en L. Masselink uit Zweeloo werden Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Dijkgraaf, 57 jaar, heeft zich naast zijn werk als maatschappelijk werker in dienst van SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) enorm ingezet voor mensen met epilepsie. Hij is de pionier bij het organiseren van vakantiereizen voor mensen met epilepsie in binnen- en buitenland. Mede door zijn grote gedrevenheid en tomeloze inzet is deze activiteit uitgegroeid tot afdeling vakantiereizen waar nu jaarlijks 350 mensen met een ernstige vorm van epilepsie kunnen genieten van een vakantie op maat. Hij heeft er voor zorggedragen dat mensen met epilepsie en meervoudige handicap konden functioneren in gezin en omgeving. De 68-jarige heer Van der Aa is vrijwilliger met hart en ziel. Nooit wordt tevergeefs een beroep op hem gedaan. Naast het vrijwilligerswerk voor de tennisvereniging en ijsvereniging was hij vijftien jaar actief als vrijwilliger bij de voetbalvereniging en zorgde hij voor het beheer van de velden en de kleedkamers. Ook is hij 25 jaar actief bij SAS, Stichting Activiteiten Sleen, die jaarlijks de festiviteiten met Koninginnedag organiseert. Verder werkt hij als vrijwilliger voor Promo Sleen, de Ronde van Erm, muziekvereniging Crescendo, de speeltuinvereniging en de jeu de boulesvereniging. De heer H. Hamberg, 55 jaar, werd op 1 februari 1980 benoemd in vaste dienst bij de vrijwillige brandweer. Hamberg heeft zijn werkzaamheden op eigen verzoek beëindigd per 1 januari 2009 en aan hem is op 1 januari 2009 eervol ontslag verleend. De 58-jarige heer W. Koops heeft de heer W. Koops op 1 november 1980 benoemd in vaste dienst bij de vrijwillige brandweer. In verband met het bereiken van de brandweerpensioengerechtigde leeftijd is hem per 1 januari 2009 eervol ontslag verleend. De heer L. Masselink, 81 jaar, is een vakman in hart en nieren, die een enorme bijdrage heeft geleverd en nog levert aan het behoud van het cultuurhistorisch en historisch erfgoed. Hij staat altijd voor iedereen klaar en is met zijn 80 jaar nog bijna dagelijks ambachtelijk in de smederij aan de slag. Hij is bekend in de wijde omgeving als maker van hang- en sluitwerk voor restauraties van oude en historische boerderijen. Hij ontvangt nog altijd met veel enthousiasme toeristen (geheel belangeloos), die hij op een plezierige manier uitleg geeft over de smederij en toont wat smid zijn inhoudt.