Grepen uit het verleden | oplossing aflevering 73

De foto van vorige week leverde niet veel reacties op, maar dat zal wel met de vakantieperiode te maken hebben. Lezers die wel reageerden, herkenden allemaal de brandweerkazerne aan de Haven. Over de boerderij ernaast werden twee namen genoemd. ,,Daar woonde Dokter, die in landbouwmachines handelde”, meldt een lezer.

Volgens Harry Luinge was het de boerderij van Klifman. Ook oud-brandweercommandant Frans P. van der Hoff reageerde. ,,Op de foto staat de brandweerkazerne aan de Haven 1a, samen met de boerderij van Klifman.

Nadat de boerderij nog een tijdje dienst heeft gedaan als rampendepot van het Rode Kruis, werd deze gesloopt. Daarna kwam de uitbreiding van de brandweerkazerne ervoor in de plaats. Een werkplaats met smeerkuil en drie uitrukplaatsen vonden er huisvesting.”

Alidus Veenhoven heeft er als brandweerman vele uren doorgebracht. ,,Na een uitruk was het altijd erg gezellig”, schrijft hij. Henk Kampman ziet ook de oude brandweerkazerne aan de huidige Dwenger. Daarachter bevond zich Nijhuis Bouwmaterialen.

Henri Vredeveld vindt het prachtig zoals het vroeger was. Hij merkt op dat zich in die jaren vlakbij de brandweerkazerne het badhuis bevond. Fennie Arends vraagt of er nog lezers zijn die foto’s hebben van het badhuis. Zij ging daar vroeger op zaterdagmiddag altijd naartoe.

Ik sluit mij graag bij die vraag aan en doe hierbij een oproep om eens door oude foto’s te struinen. Blader door fotoboeken of pak de schoenendoos met foto’s van zolder. Vind je een mooie foto van het badhuis of foto’s van Coevorden zoals het er vroeger uitzag? Mail ze dan naar: hjwoltersom@hetnet.nl