Column Roelie Lubbers | Duco en Feyo

In het jaar 1672 werd Coevorden bezet door de bisschop van Münster, alias Bommen Berend. Hij trok verder naar Groningen, maar de ‘Staatse’ troepen onder leiding van generaal Rabenhaupt toonden verzet. Bommen Berend droop af naar Coevorden. De staatse troepen togen ook naar Coevorden.

Ze hadden een vernuftig succesvol aanvalsplan dat leidde tot de bevrijding van de vestingstad. In dit leger was een grote rol toebedeeld aan officier Jan Sickinghe (30 jaar), samen met zijn drie broers Roelof (29 jaar), Hendrik (22 jaar) en Feyo (16 jaar). Zij vormden de elfde generatie van het geslacht. Daarna volgden er nog vele.

Onze gemeentearchivaris Henk Mepschen vond onlangs een memo uit 1989. De aanleiding van het kattenbelletje was een brief van Jhr. Mr. Feyo O.J. Sickinghe aan de toenmalige burgemeester Spahr van der Hoek. Zijn vader Jhr. Duco Wilhelm Sickinghe was in 1972 als nazaat aanwezig geweest bij de herdenking van 300 jaar Ontzet van Coevorden.

Mr. Sickinghe uitte de wens dat bij de herdenking in 2022 zijn zoon Duco Willem (dan 64 jaar) en zijn kleinzoon Feyo (dan 36 jaar) aanwezig zouden zijn. De memo is goed bewaard gebleven en op het juiste moment boven komen drijven.

‘Verbonden in Verhalen’ is het thema van het culturele jaar in Coevorden dat geopend wordt in augustus 2021. Verhalen maken we elke dag en vinden we overal: thuis, in gebouwen, op straat, in (geschiedenis)boeken en vooral dus ook in archieven. Dit mooie verhaal krijgt een staartje, want Duco en Feyo zijn opgespoord.

We zullen de heren en hun familie hartelijk verwelkomen wanneer we de daden van de helden van weleer herdenken. Belofte maakt schuld.

Reageren? Stuur een mail naar: culturelegemeente@coevorden.nl of bekijk www.cultureelcoevorden.nl.