Grepen uit het verleden | oplossing aflevering 60

Over de foto van vorige week was bij de lezers geen enkele twijfel: het is het oude postkantoor. Alie Weggen spaarde bij het postkantoor: ,,Het spaarboekje heb ik zelfs nog.” Ali Hospers en Lammie Kikkert-Pol schrijven: ,,Daar kwamen we altijd langs als we naar school gingen.”

Henk Kruize meldt dat het gebouw momenteel wordt omgebouwd tot appartementen. ,,Het is een geweldig monumentaal historisch gebouw. Je kon er in de jaren vijftig briefpost voor tien cent versturen. In die jaren was Herma Meppelink loketambtenaar.”

Bert Kroezen merkt op dat later het waterschap zijn intrek nam in het pand. Janetta Tabbert vertelt dat Gemeentebedrijven ook in het gebouw heeft gezeten. ,,Mijn vader had linksboven zijn kantoor. Mooie herinneringen.” Veel lezers vinden het een schitterend gebouw en zijn blij dat het voor de stad behouden blijft. Fimmy van der Ploeg: ,,Toen wij in Coevorden kwamen wonen, zag ik dat elektriciteitsbedrijf IJsselmij haar kantoor in dit pand had. In die tijd kon je nog gewoon langskomen als je problemen had met de nota of als het nachttarief niet werd ingeschakeld. Het heeft een hele tijd leeggestaan. Er is wel een start gemaakt met het verbouwen van de recentere aanbouw, maar nog niet met het oorspronkelijke pand. Ik hoop dat het postkantoor dan ook snel wordt opgeknapt. Hoe langer je daarmee wacht, hoe ernstiger het in verval raakt.”

Wiecher Pool begon in 1962 in het oude postkantoor als medewerker van de PTT. ,,Mijn oom Hendrik Pool vroeg ergens in 1961 of ik wel postbode wilde worden. Nou, dat wilde ik graag, want het werk wat ik had beviel mij niet zo goed. Na een gesprek met de directeur moest ik de eed afleggen. Het document heb ik nog en daarna kon ik na een opleiding direct aan het werk.”