LTC Dalen trots op ontwikkelingen binnen vereniging

Overvallen door de populariteit van de padelsport in het dorp heeft LTC Dalen in de zomer van 2020 de keuze moeten maken om een tweede padelbaan aan te leggen. Sinds de ingebruikname van de eerste padelbaan in 2018 was het ledenaantal van de Daler tennisclub gegroeid naar ruim 240.

Dat betekende bijna een verdrievoudiging van het ledenaantal van de club, die er kortgeleden heel anders voor stond. Inmiddels is de tweede baan door Padeltotaal uit Geesbrug aangelegd en opgeleverd.

„Het is fantastisch om te zien hoe de club zich ontwikkelt. Niet alleen de padelsport groeit enorm hard, ook tennis zit in de lift en het aantal vrijwilligers en sponsoren neemt toe”, vertelt voorzitter Gerrie Westenbrink. In Dalen staat een groot deel van de dorpsbewoners met regelmaat op de baan. „Het spelletje is geschikt voor jong en oud. Het mooie van padel is dat je het relatief snel kunt spelen. Het geeft ook veel extra reuring rondom de baan.”

Gouden greep

Voor LTC Dalen bleek het een gouden greep. „Fijn dat wij met ondersteuning van vrijwilligers, Ons Dalen en de gemeente Coevorden dit hebben kunnen realiseren.” De club gaat dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet. „Dat de club vooruit blijft kijken en al zit te denken aan een derde padelbaan, komt door de verdere aanwas van nieuwe leden. Recent hebben wij ons 300e lid - Floris Smeenk - mogen verwelkomen.”