Coevorden laat de roeken met rust, want verjagen van de vogels vergroot juist de overlast

Roeken veroorzaken in Coevorden weliswaar overlast, maar de gemeente is niet van plan de vogels te verjagen. Het risico is namelijk groot dat de klachten dan alleen maar toenemen.

Grotere kolonies splitsen zich bij verjaging mogelijk op, met op nog meer plaatsen hinder. Dat heeft het bureau Idverde Advies uitgevogeld in opdracht van de gemeente.

Tien van de twaalf roekenpopulaties binnen de gemeente hebben zich in en rond de stad Coevorden genesteld. In de afgelopen tien jaar is het aantal geleidelijk gedaald, van ruim 2600 nesten in 2010 naar rond de 2300 de afgelopen jaren. Het onderzoeksbureau denkt dat de droogte te maken heeft met de daling. Daardoor was er minder voedsel beschikbaar en hadden roeken moeite met het grootbrengen van hun jongen.

Lees verder in dit PREMIUM-artikel van Dagblad van het Noorden.