Leerkrachten geslaagd voor licentie kanjertraining

Sinds een paar jaar volgen de leerkrachten van openbare basisscholen De Akker (Sleen), De Vlinderhof (Noord-Sleen) en Van Royen (Schoonoord) - deel uitmakend van onderwijsstichting Arcade - een opleiding waardoor zij zich aan het einde van de rit zogheten kanjerleerkrachten mogen noemen.

De opleiding bestaat uit een aantal dagen of dagdelen, waarbij het hele team een intensieve training volgt, dingen in de praktijk brengt en oefent. Vervolgens brengt men in de eigen klassen het geleerde in de praktijk. Op het moment dat de leerkrachten geslaagd zijn voor hun C-licentie, mogen ze zich kanjerleerkrachten noemen.

De kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. De kanjertraining wordt van groep 1 tot en met groep 8 ingezet en bevat lessen, die wekelijks of om de week gegeven kunnen worden gedurende het hele schooljaar.

Oefenen

De aanpak van de kanjertraining komt ook tot uiting in leerkrachtgedrag, schoolbeleid en ouderparticipatie. De methodiek bestaat uit bijvoorbeeld het oefenen van sociale vaardigheden, waaronder het omgaan met pesten, rollenspelen met behulp van vier petten of handpoppen met petjes, feedback geven aan elkaar en vertrouwensoefeningen. De petten staan voor vier typen gedrag. Kinderen verwerven inzicht in hun gedrag en dat van anderen en in de keuze die ze hierin hebben.

Directeur Astrid Eenkhoorn: „In een tijd waarin gebleken is dat het leven onvoorspelbaar is en we kinderen moeten voorbereiden op een toekomst die onvoorspelbaar is, is het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze op een respectvolle manier met elkaar leren omgaan.”