De Smeltkroes in Aalden heeft hart voor bijen

Op obs de Smeltkroes in Aalden wordt - naast de kernvakken Nederlandse taal, lezen en rekenen - veel aandacht gegeven aan natuur en milieu. In de afgelopen periode hebben alle kinderen van groep 3 tot en met 8 dan ook meegeholpen met de landelijke opschoondag in aangepaste vorm.

„Voor onze school betekende dit dat de kinderen recent gewapend met handschoenen, prikpennen, emmers en mondkapjes - samen met een aantal medewerkers van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) - buiten op het asielzoekerscentrum hebben gezocht naar zwerfafval. Wat zag het centrum er weer goed opgeruimd uit na deze middag”, zegt onderwijsassistent Audrey Wanders.

Wanders vervolgt: „Vanuit een eerdere samenwerking over afvalscheiding hadden we een lege ton van de COA medewerkers gekregen waar we plastic doppen in konden verzamelen voor de stichting Hulphond. Omdat de kinderen van de Smeltkroes thuis en op school zo fanatiek verzameld hadden, hebben we tijdens deze middag ook de volle ton kunnen overhandigen. Hasan en Yafet uit de groene groep hebben dit namens alle kinderen gedaan; de COA medewerkers waren hier heel erg blij mee.”

Lespakket

„Een paar dagen na de opschoondag kregen wij als school het lespakket ‘bijen’ van het IVN binnen, met daarin een mooi bijenhotel. In dit lespakket zat ook een kokertje, gevuld met bijenpoppen. Om deze poppen uit te kunnen laten komen tot bijen, moest het hotel buiten opgehangen worden.”

Wanders: „Nu is er op onze school een hele bijzondere directeur werkzaam, namelijk eentje die zelf ook bijen houdt! Er is alleen wel een verschil tussen de bijen van Egbert Schepers (directeur van de Smeltkroes, red.) en de bijen die wij op school mogen bestuderen. De bijen die bij de directeur in de kasten wonen, zijn honingbijen en de bijen die hopelijk in ons bijenhotel komen wonen zullen zogeheten metselbijen zijn. Het was dan ook vanzelfsprekend dat de directeur én Andries van de technische dienst van het asielzoekerscentrum - onder toeziend oog van alle kinderen en juffen - het hotel plaatsten.”