We mogen op 17 en 18 april weer bijen tellen. Gaan we het record van 2020 verbeteren?

Wat groeit, bloeit en vliegt er door onze tuinen? Volgend weekend kunnen we weer meedoen aan de Nationale Bijentelling. Ook in Drenthe en Groningen komen mensen in actie voor de bedreigde bij, waarvoor gebrek aan voedsel de grootste bedreiging is.

Op www.nationalebijentelling.nl staat een telformulier, een zoekkaart en een bijengids waarmee twintig veelvoorkomende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen herkend kunnen worden. ,,Mensen hoeven geen ervaring te hebben en het kost maar een half uurtje”, zegt bijenexpert Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe. Aanmelden kan via dezelfde website.

Gebrek aan voedsel is grootste bedreiging

Volgens Pronk is de helft van de ongeveer 360 bijensoorten in Nederland bedreigd. ,,Dat heeft niet alleen gevolgen voor bijen, maar ook voor allerlei andere diersoorten en voor de mens. Bijen zorgen namelijk voor de bestuiving van 80 procent van onze eetbare gewassen en wilde planten. Gebrek aan voedsel- en nestgelegenheid is de grootste bedreiging voor de wilde bij.”

Vier tips voor bij het bijen tellen

  • Zoek een zonnige plek met bloeiende planten. Paardenbloemen en wilgen zijn bijvoorbeeld vroege bloeiers die veel hommels en andere wilde bijen aantrekken.
  • Kies voor het tellen van bijen een zonnig moment op de dag. Wilde bijen hebben namelijk (zonne)warmte nodig om te kunnen vliegen.
  • Neem het bijengidsje/zoekkaart bij de hand om soorten te kunnen herkennen.
  • Als u een wilde bij ziet, probeer dan voorzichtig om foto’s van ze te maken. Foto’s kunnen naderhand helpen om uit te zoeken, welke soort u hebt gezien.

Wat gebeurt er met de resultaten van de telling?

De resultaten van de telling worden opgeslagen in het landelijke databestand van wilde bijen. ,,Daarin wordt bijgehouden waar welke soorten voorkomen. Informatie die belangrijk is voor het beschermen van wilde bijen. Door de telling de komende jaren te herhalen, weten we welke soorten voor- of achteruit gaan. Zo worden trends in bijenpopulaties in tuinen helder en kunnen bijen beter beschermd worden.”

Vorig jaar een record aantal bijen geteld

Tijdens ‘Nederland Zoemt’ vorig jaar april telden 10.000 mensen zo’n 136.000 bijen. Dat was een record aantal in vergelijking met 2019: toen werden bijna 54.000 bijen geteld door ruim 5000 mensen.

De honingbij werd in 2020 54.501 keer geteld, gevolgd door de rosse metselbij (20.321). Opvallend was dat relatief weinig hommels werden genoteerd.