KNVB en HZOD starten arbitragecursussen in De Meerfluit

De KNVB en scheidsrechtersvereniging HZOD starten in het najaar met twee arbitragecursussen. De bijeenkomsten vinden plaats in het clubhuis De Meerfluit van HZOD in Emmen.

De opleiding assistent-scheidsrechter bestaat uit vier maandelijkse bijeenkomsten. Zelfstudie en huiswerkopdrachten maken onderdeel uit van de cursus. Deelnemers maken daarnaast praktijk- en zelfreflectieverslagen. Het ervaringsdeel bestaat uit het assisteren bij minimaal zes wedstrijden.

De opleiding verenigingsscheidsrechter bestaat uit vier maandelijkse bijeenkomsten met praktijkoefeningen op locatie. Tijdens deze avondopleiding krijgen de deelnemers opdrachten die altijd gerelateerd zijn aan hun eigen wedstrijden. Het ervaringsdeel bestaat uit het fluiten van minimaal vier stagewedstrijden bij de eigen vereniging onder begeleiding van een praktijkbegeleider. Belangstellenden kunnen zich via e-mail aanmelden bij HZOD-voorzitter Theo Hein: twhein@xs4all.nl . Via dit adres kan ook om meer informatie worden gevraagd.