Nei Naoberschap Dalen: ‘We willen omkijken naar elkaar in ere herstellen’

Met elkaar voor elkaar. Met die leus vraagt de projectgroep Nei Naoberschap Dalen aandacht voor iets nieuws in 'het dorp tussen de molens'. Het bestuur bestaat vooralsnog uit vier leden en zoekt vrijwilligers en ambassadeurs.

,,We richten ons op iedereen in Dalen en directe omgeving, die een hulpvraag heeft en in eerste instantie geen middelen of sociaal netwerk heeft”, vertellen de Nieuw-Amsterdamse Ina Venema en Ieneke Bouwers uit Dalen. Oud-Dalense Venema is werkzaam bij de huisartsenpraktijk in Dalen. ,,We willen graag het aloude naoberschap - burenhulp en omkijken naar elkaar - in ere herstellen.”

De projectgroep wil professionele organisaties niet in de weg zitten. „Het gaat bij Nei Naoberschap Dalen dus om hulpvragen, die door professionals niet van een antwoord worden voorzien. Dit kan bijvoorbeeld ‘gewoon’ een kop koffie drinken bij iemand zijn, het verzorgen van de boodschappen of het vervoer voor een ziekenhuisbezoek.”

Voor deze klusjes zijn dus vrijwilligers nodig en ook ambassadeurs in de verschillende wijken, die een signaleringsfunctie kunnen bekleden. Samen met Albertje Wilting en Henk van der Wal uit Dalen zetten Venema en Bouwers zich vrijwillig in voor Nei Naobeschap Dalen. Zij maken allen geen deel uit van bepaalde organisaties in het genoemde dorp. Het initiatief komt voort uit de dorpsvisie. Goed voorbeeld doet volgen, want de projectgroep uit Dalen praatte al met de collega’s in het nabije Gees. Daar is een soortgelijk initiatief goed van de grond gekomen.

Valkuilen

Maar er zijn ook valkuilen. In Gees overheerst het enthousiasme en zijn er genoeg vrijwilligers, maar de hulpvraag is er minder groot. Dat lijkt logisch met aanzienlijk minder inwoners dan Dalen heeft. „Het is daar dus de kunst om vrijwilligers enthousiast te houden”, verduidelijkt Venema. ,,Natuurlijk gaan ook wij daaraan denken, maar in ons dorp ligt ook een andere uitdaging met nog meer een mix van oorspronkelijke bewoners en mensen van buitenaf. We denken aan de andere kant wél dat ons initiatief succesvol kan worden. In Dalen is geen verdeeldheid. Bij een feest is het complete dorp op de been.”

De projectgroep wil met Nei Naoberschap Dalen juist de mensen bereiken die ‘nog niet zoveel doen of nog niet zoveel mensen kennen in het dorp’. Nei Naoberschap Dalen bevindt zich vooralsnog onder de vleugels van de stichting Inwoners aan Zet, maar wordt uiteindelijk een zelfstandige stichting. De eerste stappen zijn gemaakt door fraaie flyers te verspreiden in het dorp.

Vrijwilligers die mensen in het dorp een steuntje in de rug willen geven door te helpen, kunnen contact zoeken door Ieneke Bouwers (06-12591176) of Albertje Wilting (06-13965444) te bellen. Mailen - naar neinaoberschapdalen@outlook.com - kan ook. Ook hulpvragers en potentiële ambassadeurs kunnen zich melden voor meer info.