Voorzitter Thomas Tent van CSVC: ‘Voetbalverenigingen zijn trots op trouwe achterban’

De voorzitters van de twaalf voetbalclubs in de gemeente Coevorden staken afgelopen week tijdens een digitaal beraad de koppen bij elkaar. Eén van de hoofdonderwerpen: hoe de coronacrisis te tackelen.

Volgens Thomas Tent - voorzitter van CSVC - geen beraad waar de alarmbellen zijn gaan rinkelen, maar clubs herkennen zich wel degelijk in een landelijk onderzoek dat uitwijst dat bijna de helft van de verenigingsbestuurders zich zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis. „Het hakt er ook bij de Coevorder clubs flink in. Alle vaste lasten draaien gewoon door, maar aan de inkomstenkant is het schrapen. Natuurlijk is het beeld per club wel wat wisselend, maar uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje.”

Vanuit de bestuurskamer kijkt Tent uit over sportpark Klinkenvlier. De jeugd en jongvolwassenen tot 27 jaar zijn druk bezig met wedstrijdgerichte trainingen. „De eerste onderlinge wedstrijden staan inmiddels gepland. Er is gelukkig weer wat reuring op het sportpark, ook al blijft de kantine voorlopig gesloten.”

Waar Thomas Tent en zijn collega’s opgelucht over en toch ook vooral trots op zijn: de zeer geringe terugloop in de ledenaantallen. „Dat is een hele geruststelling, want we hebben onze leden natuurlijk maandenlang niet kunnen faciliteren op de wijze zoals we dat zo gewend zijn. Mooi dat de betrokkenheid groot is.”

Dat geldt eveneens voor de grote schare vrijwilligers die al maanden buitenspel staan. „Contact houden met de achterban is het devies. Door de crisis komt de sociale infrastructuur van het verenigingsleven weliswaar wat onder druk te staan, maar dankzij de juiste inzet blijft de binding met onze vrijwilligers groot. Contact houden met deze onmisbare groep clubmensen is cruciaal. Dat geldt natuurlijk evenzeer voor de trouwe sponsorgroep”, aldus Tent.

Toegankelijkheid

Ondertussen blijven de clubs druk met reguliere taken als accommodatiebeheer. Tent wijst in dat kader naar de eerste fase van de kwaliteitsslag voor de buitensportaccommodaties. „Dit betreft de renovatie van de voetbalvelden. Inmiddels maken de clubs zich op voor de tweede fase. Daar staat de toegankelijkheid centraal. Daarover hopen de clubs binnenkort vanuit de gemeentelijke organisatie definitief meer duidelijkheid te krijgen.”

Verder staan er initiatieven op stapel om de sportaccommodaties te verduurzamen. De clubs willen volgens Tent op verschillende manieren aan de slag met onderwerpen als energiebesparing, circulaire sport en duurzaam beheer. „Eén van die initiatieven is ‘De groene Club’, een project geïnitieerd door de KNVB. Daarin wordt gesproken over subsidies, een energiescan voor het verenigingsleven en onafhankelijk advies voor duurzame investeringen. De kwaliteitsslag met de gemeente doen we uiteraard gezamenlijk en de verduurzaming is gedeeltelijk een uitvloeisel daarvan. Op sommige vlakken varen clubs een eigen koers en op andere vlakken ligt er een gezamenlijke doelstelling.”