Kelder Biochron in Emmen moet culturele hotspot worden, met meer dan alleen Centrum Beeldende Kunst

De kelder van het oude Biochron in Emmen moet een culturele hotspot worden, met hierin in ieder geval het Centrum Beeldende Kunst. Als het aan het college ligt, komen daar andere instellingen bij. De entree loopt via een waterpartij met kubussen.

Het Biochron van het voormalige dierenpark is verouderd en brengt veel onderhoudskosten met zich mee. De gemeente gaat het bovenste deel daarom slopen en de kelders verbouwen voor in ieder geval het Centrum Beeldende Kunst (CBK). Dat zit nu nog op twee locaties: in de oude melkfabriek in Noordbarge en in het voormalige Afrikahuis van het oude dierenpark.

Ombouw van de kelders van het Biochron, inclusief aanleg van een groene zone met waterpartij erboven, kost zo’n 5,5 miljoen euro. Donderdag presenteerde de gemeente Emmen een plan van aanpak.

Volgens wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) is er ondergronds zo’n zee aan ruimte, dat er meer in kan dan alleen het CBK. Die instelling heeft maar de helft van de 2200 vierkante meters nodig. Het college laat daarom een ontwerp maken voor de hele kelder. Zo moet duidelijk worden welke mogelijkheden er zijn voor een multifunctionele culturele ruimte waarin ook plek is voor andere organisaties.

Gesprek over dependance Drents Museum in Emmen

Welke dat worden, is nog niet duidelijk. Wethouder Robert Kleine (CDA) heeft onlangs een gesprek gehad met directeur Harry Tupan van het Drents Museum, om te kijken of Emmen een dependance van dit museum kan krijgen. Volgens hem kan het nog alle kanten op.

Het college streeft ernaar een aantal delen van het Biochron zo veel mogelijk intact te laten. Dit geldt volgens Kleine in ieder geval voor het haaienbassin. ,,Over het glas ben ik niet zeker, maar de ovale vorm willen we graag behouden.’’

Met de verbouwing worden volgens het college twee vliegen in één klap geslagen. Otter: ,,Dit geeft een nieuwe impuls aan de broedplaats van kunst, cultuur en innovatie, die het Rensenpark moet worden en ook al een beetje is. Tegelijkertijd geeft het het park een heel ander aanzien. De verbinding tussen het Rensenpark en de Markt wordt veel opener. Het Hospershuis, de villa naast de entree van de voormalige dierentuin, komt er solitair te staan. Net als vroeger.’’

Centrum Emmen krijgt waterpartij met kubussen, bovenop kelder Biochron

De verbindingszone wordt deels voorzien van water: een ondiepe vijver, waaruit kubussen oprijzen. Het idee is de in- en uitgang en nooduitgangen van de nieuwe culturele ruimte door deze kubussen te laten lopen.

De oppositie in de Emmer gemeenteraad toonde zich eerder niet overtuigd van nut en noodzaak van de plannen. Dit zorgde eind vorig jaar voor een unicum in de Emmer politiek: de voltallige oppositie stemde tegen de begroting. Volgens de critici moet er eerst een inhoudelijke discussie komen, voordat er geld beschikbaar wordt gesteld. Ook wijzen zij erop dat het plan maar voor 80 procent is gedekt en dat het CBK slechts 10.000 bezoekers per jaar trekt.

5,5 miljoen euro waarschijnlijk niet genoeg voor hele plan

Naar nu blijkt, vallen de verbouwingskosten waarschijnlijk zelfs hoger uit dan de 5,5 miljoen euro die is begroot. Althans, als de gemeente die culturele hotspot wil krijgen, met dus meerdere organisaties. Otter: ,,Als we het tweede deel van de kelderruimte ook helemaal klaarmaken en inrichten, schat ik in dat de kosten hoger worden dan 5,5 miljoen. Maar zeker is dat niet. Het hangt onder meer af van de huurinkomsten die we kunnen vragen.’’

Maandag wordt begonnen met de afbraak van het Biochron, die meerdere maanden gaat duren. Dit jaar en een deel van 2022 worden de plannen uitgewerkt. Daarna moet er een keus worden gemaakt: wordt de kelderverbouwing geheel of gedeeltelijk uitgevoerd? In het laatste geval kan het volgens Otter zo zijn dat het multifunctionele deel - zeg maar de ‘tweede’ helft van de kelders - nog niet wordt verbouwd of alleen voorzien van installaties en nutsvoorzieningen.

In de loop van 2023 moet de klus geklaard zijn.

De afgelopen jaren bood het Biochron tijdelijk onderdak aan ondernemers op het gebied van kunst en cultuur. Zij vulden de leegte op die was ontstaan na het vertrek van het dierenpark en hebben inmiddels een andere plek gevonden.