Nieuwe puzzeltheek Dalerpeel is in bedrijf

Dorpswinkel Trefpunt in Dalerpeel is een nieuwe service rijker. Er is al een gratis bibliotheek te vinden, maar nu is er ook een zogeheten puzzeltheek.

In de stelling liggen thans zo’n vijftig puzzels. Liefhebbers kunnen gratis een puzzel lenen. Wel is het - voor het nodige overzicht - de bedoeling om dit aan te geven op een registratielijst.

Meer informatie staat op de website www.dalerpeel.info.