Theaterbonnen van Hofpoort voor medewerkers scholenvereniging Fiers

Tijdens de schoolsluiting van 16 december tot en met 8 februari hebben alle medewerkers van de protestants christelijke scholenvereniging Fiers veel werk verzet om het thuisonderwijs mogelijk te maken.

Iedereen bij Fiers heeft er in een korte tijd voor gezorgd dat kinderen op afstand onderwijs konden volgen. Er zijn lespakketten gemaakt en er zijn online lessen ontwikkeld.

Naast het snel ontwikkelde digitale onderwijs zijn ook kinderen opgevangen van wie de ouders in een vitaal beroep werken en kinderen die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie.

Op alle scholen bestond het ochtendprogramma uit online lessen waarbij in groepen, maar ook individueel instructie en uitleg werden gegeven over de lesstof. Alle kinderen waren letterlijk en figuurlijk in beeld. Naast de online lessen bestond het middagprogramma uit het verwerken van de stof, creatieve opdrachten en beweegactiviteiten (veelal aan de hand van filmpjes).

Op bezoek

Om de moed er in te houden en ouders en leerlingen een hart onder de riem te steken, gingen leerkrachten op veilige afstand op bezoek bij de kinderen of werden er verschillende attenties met complimenten uitgedeeld.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen kwam The Masked Voorlezer voorbij en werd er voorgelezen door onder anderen burgemeester Bert Bouwmeester en de directeur van Theater Hofpoort Saskia Kluwen. Dit laatste resulteerde in een mooie samenwerking. Als blijk van waardering voor de afgelopen periode deelde Fiers theaterbonnen van Hofpoort uit aan alle medewerkers. Deze bonnen kunnen na alle inspanningen - zodra het Coevorder theater weer open mag - ingewisseld worden voor een avondje ontspanning.