Omwonenden Dalen gaan in beroep tegen ontgrondingenvergunning Center Parcs De Huttenheugte

Twee omwonenden zijn het niet eens met de ontgrondingenvergunning die het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft verleend aan Center Parcs De Huttenheugte. De vergunning is verleend voor het verdiepen van de gelijknamige plas in Dalen, maar het tweetal maakt zich zorgen om hun woon- en leefklimaat.

Met de ontgrondingenvergunning wil Center Parcs De Huttenheugte de gelijknamige plas in Dalen verdiepen en de waterkwaliteit verbeteren. Het zand dat wordt gewonnen wordt eerst opgeslagen in een depot. Later wordt het zand gebruikt voor de verdubbeling van de N34 op het traject Coevorden-Holsloot.

Zanddepot naast woning

Het tweetal maakt zich zorgen over het woon- en leefklimaat, omdat het zanddepot naast hun woning is gepland. Daarnaast voeren de omwonenden aan dat de vergunning in strijd is met het bestemmingsplan en de provinciale regelgeving. Volgens het tweetal heeft het provinciebestuur andere mogelijkheden om aan het zand voor de verdubbeling van de N34 te komen.