Rotaryclubs ondersteunen jongerenprojecten

Het is voor met name jongeren extra lastig om in deze tijd hun weg in de maatschappij te vinden. Veel jongerenprojecten staan onder druk. Ze kunnen extra aandacht en een financiële injectie dan ook goed gebruiken. Dit jaar organiseren de 62 Rotary- en zeven Rotaractclubs in district Noord-Nederland de Rotary Stimuleringsprijs om jongerenprojecten in de schijnwerpers te zetten en te ondersteunen.

Het district bestaat uit de vier regio’s Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel/Flevoland. De Rotary Stimuleringsprijs wordt dit jaar voor het eerst digitaal georganiseerd. De Rotaryclubs stellen gezamenlijk het prijzengeld van 12.500 euro beschikbaar.

Er zijn aantal criteria waaraan een project moet voldoen. Zo moet het project bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen tussen de 0 en 27 jaar. De uitvoerbaarheid van het project moet realistisch zijn en er dienen vrijwilligers bij de uitvoering betrokken te zijn. Het project moet ook maatschappelijke impact hebben. Het mag een nieuw project zijn of voortborduren op bestaande initiatieven. Het beoogde doel mag dichtbij huis zijn, maar ook verder weg.

Stichtingen en verenigingen met een link met een van de vier regio’s kunnen het jongerenproject tot 1 april aanmelden. Dat kan door het invullen van het digitale aanmeldformulier en het insturen van een kort filmpje over het project op deze website.

In mei vindt per regio de verkiezing plaats via een digitale stemming door de plaatselijke Rotary- en Rotaractclubs. Vervolgens kent een vakjury uit de regiowinnaars ook nog eens een extra hoofdprijs toe. Bij elke plaatselijke Rotaryclub kan uitleg of ondersteuning worden gevraagd.