Gemeente Coevorden trekt 130.000 euro uit voor projecten die gezonde leefstijl stimuleren

De gemeente Coevorden stelt ruim 130.000 euro aan subsidie beschikbaar voor lokale projecten die de gezondheid, een gezondere leefstijl of de bewustwording hierover bevorderen.

De subsidie maakt deel uit van het programma ‘Gezond in Coevorden’. Volgens wethouder Joop Brink (PvdA) legt de gemeente met het nieuwe project een verbinding met andere programma’s die de gezondheid moeten bevorderen, zoals het lokale Sport- en preventieakkoord, ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ en het project ‘Aan de slag met preventie’.

,,Het uiteindelijke doel is om met de verschillende programma’s een bijdrage te leveren aan een blijvend effect op de gezondheid van onze inwoners", stelt Brink.

Subsidie

Instanties die aanspraak op de subsidie willen maken, moeten lid zijn van het Sport- en preventieakkoord. Dit betekent dat de aanvrager/initiatiefnemer één of meer ambities uit het akkoord ondersteunt en met activiteiten een bijdrage wil leveren aan een of meer thema’s.

Wanneer een subsidieaanvraag is ingediend, beoordeelt een adviescommissie de aanvraag. De adviescommissie wordt vanaf 2021 uitgebreid met een buurtsportcoach. Volgens de gemeente Coevorden is dit nodig omdat de buurtsportcoach de verbinder is tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, cultuur, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.