Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden vertrekt: 'Je kunt ook te laat stoppen'

Burgemeester Bert Bouwmeester (61) van Coevorden vertrekt per 1 oktober. Hij is met zeventien jaar de langstzittende burgemeester van Drenthe.

,,Het is eervol om de titel van langstzittende burgemeester van Drenthe te mogen dragen, maar men kan ook te laat stoppen’’, schrijft de inwoner van Erm op de website van de gemeente. ,,Ik denk dat Coevorden gebaat kan zijn bij een nieuwe burgemeester, hoezeer ik er ook tegenop zie om afscheid nemen van alle mensen waarmee en voor wie ik heb mogen werken.’’ De derde termijn van Bouwmeester (D66) loopt af op 1 januari 2022.

De burgervader verzoekt de koning hem per 1 oktober eervol ontslag te verlenen, zodat zijn opvolger ruimschoots de tijd heeft zich in te werken tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Dit najaar is bovendien het begin van activiteiten van Coevorden als culturele gemeente. Die lopen tot eind 2022. ,,De burgemeester zal als boegbeeld van onze gemeente in dat programma vaak een rol hebben. Een wisseling halverwege de rit is dan niet optimaal.’’

De burgemeester benadrukt via zijn woordvoerder niet nu al in de afscheidsmodus te gaan zitten. Hij kondigt zijn vertrek vroegtijdig aan om voldoende tijd in te bouwen voor de procedure voor zijn opvolger. De gemeenteraad kan dit voorjaar een profielschets maken en vervolgens een selectie. ,,Voordat dit najaar de voorbereiding voor de verkiezingscampagne de agenda van de raadsleden gaat bepalen.’’

Bouwmeester werd op 1 januari 2004 burgemeester van Coevorden. Hij begon in 1990 als wethouder van Zaanstad. In 1997 werd hij burgemeester van de gemeente Monster, met aansluitend Coevorden. ,,Sinds begin 1990 heb ik onafgebroken, 24 uur per dag en zeven dagen in de week, de verantwoordelijkheid gevoeld die het werken voor het openbaar bestuur met zich meebrengt. Ik heb ervaren dat het in de rol van burgemeester zelfs nog een grotere stempel drukt op het privéleven en daarmee op ons gezin.’’

Goed en passend

Die rol en verantwoordelijkheid noemt hij tot op de dag van vandaag goed en passend. De samenwerking binnen het college en met de gemeenteraad omschrijft Bouwmeester als inspirerend en plezierig. Maar een vierde termijn ‘moet ik toch maar niet doen’.

Een frisse blik kan volgens Bouwmeester geen kwaad. ,,Ik voel bovendien in toenemende mate de behoefte mijn ruime ervaring in het lokaal bestuur te verbinden aan de grote opgaven in deze tijd, waardoor mijn achtergrond en motivatie als bioloog sterker naar voren kunnen komen dan als burgemeester.’’

Bouwmeester werd op 28 juni 1959 geboren in Zaandam, maar zijn ouders zagen beiden het levenslicht in Drenthe. In 1956 verhuisde zijn vader voor zijn baan bij de PTT naar Zaandam. Zijn moeder volgde twee jaar later.

Na 36 jaar Randstad keerde het echtpaar terug naar Drenthe. Zijn ouders attendeerden Bouwmeester destijds op de functie van burgemeester, die in 2004 in Coevorden vrijkwam. ,,Coevorden? Daar had ik nog nooit bij stil gestaan’’, zei Bouwmeester daar in 2018 over. ,,We zijn maar eens een kijkje gaan nemen. Dat viel niet mee. Delen van het centrum zagen er vervallen uit. Werk aan de winkel, zo veel was wel duidelijk.’’