Leren in ‘wereld vol woorden’ op de Smeltkroes in Aalden

Basisschool de Smeltkroes op het asielzoekerscentrum in Aalden is een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar, die nieuw zijn in Nederland en de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een voorwaarde om onderwijs te kunnen volgen en om door te kunnen stromen naar het reguliere onderwijs.

„Naast de basisvakken als lezen en rekenen is woordenschat een groot onderdeel van ons onderwijsaanbod”, zegt onderwijsassistent Audrey Wanders. „Tot afgelopen jaar werkten wij op de Smeltkroes met de methode Mondeling Nederlands van Prisma. Omdat deze methode niet meer up-to-date was, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe vorm van woordenschatonderwijs die beter aansloot bij de belevingswereld van onze kinderen. Na veel overleg binnen het team zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij de thematische aanpak van Wereld vol Woorden.”

Basis

Wereld vol Woorden is speciaal lesmateriaal voor nieuwkomers van 6 tot en met 12 jaar op de basisschool. LOGO 3000 is de basis van de woordenschatleerlijn in Wereld vol Woorden. Hiermee leren leerlingen de frequente basiswoorden en oefenen hiermee in mondelinge activiteiten en opdrachten. Via allerlei activiteiten en door gebruik te maken van de woordplaten uit LOGO 3000 leren de kinderen hun taalvaardigheid te vergroten. Wanders: „Ook hopen we dat de kinderen leren om de woorden op deze manier sneller te koppelen aan andere situaties.”