Start tweede traject werkzaamheden Lutterhoofdwijk

De werkzaamheden langs het tweede en aansluitend derde traject van de Lutterhoofdwijk starten. Dit is het gedeelte in de bebouwde kom van De Krim tot aan de Nieuwe Dijk, waar de N377 over de Lutterhoofdwijk gaat.

Het werk wordt gedaan aan de oevers vanaf de knik in de Lutterhoofdwijk tussen de Drentseweg en de Oosterslagenweg. De beschoeiing wordt er vervangen en de oevers worden opnieuw ingezaaid en geplant, boven en onder water. De werkzaamheden duren tot ongeveer april 2021.

In mei dit jaar is het eerste deel afgerond, dit was vanaf de bebouwde kom tot aan de stuw bij Slagharen. Hier is ruimte gemaakt voor water door natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Onder water is - als proef - een zogeheten plasdrasberm aangelegd. Ondanks de droogte van deze zomer is te zien dat de eerste beplanting opkomt.

Kruiden en gewassen

Volgend voorjaar zal de plasdrasberm spontaan begroeien met kruiden en grassen. Om dit sneller te laten gebeuren ,zijn in drie vakken van honderd meter lang stekken gepoot. Zo kunnen deze zich geleidelijk verspreiden over de rest van de plasdrasberm.

Ook de taluds zijn ingezaaid. De onderste helft van het talud met een mengsel van bijvoorbeeld Grote Wederik en Moerasspirea. De bovenste helft van het talud en langs de weg zijn met een grasmengsel ingezaaid vanwege de veiligheid.