Column Mariska Harbers | Corona op de werkvloer

Deze zaak betreft een supervisor die al sinds 1986 bij KwikFit in dienst was. Op maandag 11 mei 2020 bezocht de HR-adviseur het filiaal van het autoservicebedrijf weer voor het eerst nadat hij een periode thuis had gewerkt in verband met corona.

De supervisor trok zijn rechter werkhandschoen uit en probeerde hem een hand te geven. Toen de HR-adviseur zich van hem afwendde, pakte de supervisor hem met beide armen bij de schouders vast. Ondanks het protest van de HR-adviseur omhelsde hij hem en ging ook daarna te dicht bij hem staan.

KwikFit heeft de supervisor op staande voet ontslagen. Het bedrijf stelde dat hij zich niet aan de coronamaatregelen had gehouden, anderhalve meter afstand, en daardoor de HR-adviseur aan ernstig gevaar had blootgesteld. Dit zou een bedreiging en een poging tot mishandeling zijn.

De supervisor had overigens ook al diverse officiële waarschuwingen gehad voor het in strijd met de arbeidsvoorschriften in het filiaal nuttigen van alcohol.

De kantonrechter oordeelde dat de supervisor buitengewoon onhandig en onverstandig had gehandeld. Hij had de coronaregels in ernstige mate overtreden, terwijl hij in zijn leidinggevende functie van supervisor een voorbeeldfunctie had. Dat de supervisor stelde dat hij dit had gedaan omdat hij blij was om de HR-adviseur weer te zien, maakte geen verschil.

Op de bewakingscamerabeelden was echter te zien dat ook andere werknemers van KwikFit zich niet aan de 1,5 meterregel hielden achter de receptie. Ook is te zien dat de supervisor geen kwaad in de zin had en dat een lacherige sfeer ontstond bij de andere aanwezigen. De rechter vond het ook relevant dat sprake was van een (zeer) lang dienstverband.

De kantonrechter oordeelde dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was. De arbeidsovereenkomst werd wel ontbonden omdat een goede samenwerking volgens de kantonrechter niet meer mogelijk was. De supervisor kreeg een transitievergoeding.

Heeft u vragen over arbeidsrecht, kijk dan op www.mariskaharbers.nl of bel advocatenkantoor Mariska Harbers, 0591-200414.