Grepen uit het verleden | oplossing aflevering 32

Vanzelfsprekend reageerde Brandweer Coevorden als één van de eerste op de foto van vorige week.

,,Het is ons oude onderkomen aan de Haven 20, met rechts een deel van de oude commandantenwoning en links het kantoor van de commandant, die in dienst van de gemeente was. Achter de slangentoren bevonden zich de werkplaats, kleed- en doucheruimten en de kantine die tevens dienst deed als leslokaal. Achter de brandweerkazerne bevond zich de gemeentelijke werkplaats voor mechanische- en voertuigentechniek, met tankstation.”

Ook de Jeugdbrandweer Coevorden reageerde: ,,In de brandweerkazerne hebben wij als jeugdbrandweer vele uren training gegeven aan de jeugd. Velen zijn doorgestroomd naar de vrijwillige brandweer of vervullen een beroepsfunctie binnen de brandweer.”

Martin Duizendstra heeft daar een mooie tijd beleefd met de toenmalig brandweercommandant Frans P. van der Hoff. ,,In zijn kantoor, wat tevens de alarmcentrale van Coevorden was, heb ik de aanvalsplannen gemaakt van alle zorginstellingen van Coevorden. Duizendstra legt uit wat dat inhoudt: ,,Deze aanvalsplannen werden in de auto’s gelegd. Zodra de brandweer ter plekke kwam bij een brand hadden ze meteen een overzicht waar de aansluitingen voor water zaten. Tijdens het werk op de brandweerkazerne heeft Duizendstra zijn vrouw Jolanda ontmoet. ,,Ik heb er een mooi souvenir aan over gehouden.”

Eddie van der Weide heeft er gewerkt als vrijwillig brandweerman en Riky Beerenhout heeft het over zijn oude werkplek. Erik Langemaat heeft in de kazerne nog gerepeteerd met de fanfare van muziekvereniging CSV. Met een knipoog weet Richard van Ringen te melden dat het buiten soms op het racecircuit van Coevorden leek. ,,Als er ergens brand was moest je met gevaar voor eigen leven oversteken als de kanjers van de vrijwillig brandweer eraan kwamen scheuren.”

Anneke Timmerman heeft nog herinneringen aan het badhuis rechts van de brandweergarage. ,,Daar mocht ik één keer in de maand samen met mijn twee broers naartoe. Dat was feest, want thuis moesten wij ons wassen in een teiltje. Maar ach, je wist niet anders.” Ook Wiecher Pool ging vroeger naar het badhuis om te douchen of om in bad te gaan. ,,Douchen kostte 10 cent en in bad 25 cent.”