Bliksemactie levert voetbalvereniging Dalen 85 nieuwe vrijwilligers op

Een bliksemactie leverde voetbalvereniging Dalen deze zomer liefst 85 nieuwe vrijwilligers op. De zondag tweedeklasser heeft dankzij de rijke oogst niet alleen het vrijwilligersbestand weer op volle oorlogssterkte, maar hoopt er ook een voorzitter en penningmeester uit te kunnen rekruteren.

De beide functies zijn na het vertrek van Riekus Hazelaar – die als bestuurslid overigens wel actief blijft - en Richard Roosken nog altijd vacant. ,,We hebben vertrouwen dat ook het dagelijks bestuur van onze club op korte termijn weer op sterkte is”, zegt Harold Soppe, die verantwoordelijk is voor vrijwilligerszaken. Zijn credo is helder: ,,Een nieuwe vrijwilliger aan de club binden is zilver, maar een vrijwilliger behouden is goud.”

De 38-jarige Soppe - in het dagelijks leven werkzaam als software engineer - maakte vorig jaar de overstap van judovereniging Koizumi naar Dalen. Dat deed hij samen met zijn zoons Max en Tygo. ,,Bij onze twee zoons bleek de liefde voor de bal uiteindelijk groter dan voor de judomat. Ik had al goede contacten met Riekus Hazelaar en Derk Lennips. Zo is het balletje gaan rollen en ben ik in september tot het bestuur toegetreden.” Hij voelt zich er inmiddels helemaal thuis. ,,We hebben een evenwichtige en collegiale groep bestuursleden. Een goede mix van snelle beslissers én rustige nadenkers. En voor mij ligt er een mooie en uitdagende taak in het verschiet.”

Harold Soppe geeft leiding aan een vijfkoppige vrijwilligerscommissie, die handen en voeten gaat geven aan een beleid waarin zoveel mogelijk leden een bijdrage leveren aan het verenigingsleven. “Het doel is om nu alle vrijwilligerstaken te vervullen en onze leden op de best passende plek in de organisatie te plaatsen. Dat is de basis van behoud van vrijwilligers. Daarbij speelt ook goede begeleiding een grote rol van betekenis.”

Veel handjes nodig

Dalen heeft volgens Soppe veel baat gehad van de adviezen van SportDrenthe. Met de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) heeft SportDrenthe een succesmethode in huis om de strijd aan te gaan met het vrijwilligerstekort. ,,Daar hebben we optimaal van geprofiteerd.” Hij toont de imposante lijst met 85 vrijwilligers die via de gecoördineerde belactie werden geworven. ,,Vrijwel alle actieve leden van de vereniging zijn toen telefonisch benaderd met de vraag of men belangstelling had voor een vrijwilligersfunctie. Een mooie en welkome oogst, want verbreding van het vrijwilligerskorps bleek hard nodig. Ook bij ons zie je dat sommige vrijwilligers simpelweg teveel taken uitvoeren. Het moet wel leuk blijven.”

Moderne generatie vrijwilligers

Ze zijn er trouwens heus nog wel: vrijwilligers die zich al meer dan dertig jaar voor de club inzetten, maar Soppe beseft dat er steeds meer sprake is van een moderne generatie nieuwe vrijwilligers. ,,Je ziet bij veel leden dat men zich niet direct voor langere tijd wil binden. Daar moet je op inspelen en daar is maatwerk voor nodig.”

In dat kader is de commissie van Soppe bezig met een inventarisatie. ,,We kijken waarom de 85 aangemelde vrijwilligers bij ons aan de slag willen en wat ze leuk vinden, maar ook wat we de vrijwilligers kunnen bieden. Op deze wijze krijgen we een goed beeld wat we voor elkaar kunnen betekenen en op welk vlak vrijwilligers het beste uit de voeten kunnen. Dat levert een win-win situatie op.”