Stichting Inwoners aan Zet wil mensen op weg helpen in gemeente Coevorden

Stichting Inwoners aan Zet bestaat nu één jaar in de gemeente Coevorden. Deze helpt vrijwilligers die zich inzetten buiten georganiseerde verbanden. Dit kunnen maatschappelijke inwonersinitiatieven zijn op de gebieden van zorg, welzijn, veiligheid en leefbaarheid.

Inwoners aan Zet ondersteunt onder meer initiatieven bij het aanboren en beheer van bijvoorbeeld subsidiegeld. Namens Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) is Annelies Kampman - zij is ook opbouwwerker - coördinator van het geheel. Zij bespreekt een ingediend plan met de initiatiefnemers en het is aan het bestuur van Inwoners aan Zet om dit plan te beoordelen aan de gestelde voorwaarden. Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Peter Gras, secretaris Herman Scholte, penningmeester Arnold Littel en bestuurslid Gijsje Gramsma.

,,Wij ondersteunen bijvoorbeeld het vanwege corona uitgestelde Dickens Festijn in Coevorden op het gebied van financiën”, vertelt Herman Scholte namens het bestuur. Verder is er door initiatiefnemers een budget aangevraagd bij de gemeente Coevorden voor een boost van de leefbaarheid van de Coevorder Oranjewijk. Dit bedrag van 8560 euro wordt alleen toegekend als er sprake is van een maatschappelijk belang en samengewerkt wordt met Inwoners aan Zet. Dit is ook omdat er in deze wijk nog geen wijkvereniging actief is.

Workshops

,,We komen in het nieuwe jaar met workshops voor inwoners, die een initiatief willen starten en nog geen rechtspersoon vormen”, zegt Scholte. ,,Zij kunnen onder de paraplu van onze stichting starten met hun activiteiten zoals het aanvragen van bijvoorbeeld subsidies. Voor de inwoners die een eigen rechtspersoon willen oprichten, bieden we dan workshops aan. Deze kunnen gaan over bijvoorbeeld de doelstelling van een stichting, vereniging of coöperatie, het verzekeren van vrijwilligers, het maken van een beleidsplan, het maken van een begroting en de aandacht voor public relations en communicatie.”

Een voorbeeld waar Inwoners aan Zet actief helpt, is de realisatie van buitenschoolse sportclinics in Dalen. Zeven lokale sportclubs werken op sportpark ’t Grootveld samen om het bewegen onder jongeren te stimuleren. De gemeente Coevorden verstrekte een subsidie en het is Inwoners aan Zet, die helpt met de aansprakelijkheidsverzekering en de administratie. Immers, de organisatie van de clinics vormt geen stichting of vereniging en is dus (nog) geen rechtspersoon. Scholte: ,,Wij willen mensen op weg helpen bij de activiteiten die zij willen ontplooien om hun directe leefomgeving te verbeteren en leuker te maken.”

Meer informatie staat op www.stichtinginwonersaanzet.nl.