Tevredenheid in Schoonebeek over respons onderzoek doorstart dorpskrant

Welgeteld 357 Schoonebekers hebben gereageerd op een enquête over een eventuele doorstart van dorpskrant De Schoonebeker Echo.

Dit zegt Kees Veenstra, lid van de werkgroep die zich hiermee bezig houdt. Vorige maand viel bij alle huishoudens in het dorp een enquêteformulier in de bus met vragen over zij het liefst geïnformeerd willen worden over ontwikkelingen in Schoonebeek. En over hoe zij zelf graag relevante informatie willen delen met andere dorpsbewoners.

Aanleiding was het stopzetten van dorpskrant De Schoonebeker Echo eind vorig jaar. De middenstandsclub trok de stekker eruit omdat het niet meer rendabel zou zijn het periodiek uit te geven. De werkgroep die daarna ontstond, ziet graag dat de dorpskrant in een modernere variant terugkeert. Plus daarbij een gloednieuwe internetsite van en voor Schoonebekers.

Van de in het dorp verspreide enquêteformulieren, keerden er zo’n tachtig ingevuld weer terug. De rest van de 357 reacties kwam binnen via de website van de stichting Schoonebeek in Actie. Veenstra is tevreden over de respons. ,,We zijn nu bezig om alle reacties te inventariseren en komen daarna met een analyse.’’ De verwachting is dat er binnen enkele weken de uitkomsten bekend worden gemaakt.