Reorganisatie staat op stapel bij Voedselbank Zuidoost-Drenthe: streep door aantal uitgiftepunten vanwege minder vrijwilligers

De vrijwilligers van Voedselbank Zuidoost-Drenthe die noodgedwongen thuiszaten in coronatijd gaan weer aan de slag. Volgens voorzitter Harrie Timmerman heeft dat consequenties voor de elf uitgiftepunten in Emmen.

Sinds half maart, vanaf de start van de coronacrisis, kreeg de voedselbank in deze gemeenten dankzij de overheid en het Rode Kruis tijdelijke ondersteuning van ongeveer 40 medewerkers bij het inpakken en rondbrengen van de voedselpakketten.

Dat gebeurde nadat ongeveer 120 vrijwilligers - voor het merendeel zeventigplussers uit de risicogroep - noodgedwongen thuis zaten.

‘Als ze fit zijn kan je ze niet tegenhouden’

,,Vanaf september gaan onze eigen mensen weer aan de slag, maar dat zullen er minder zijn dan voor de coronacrisis”, zegt Timmerman.

,,Als ze fit zijn, en voor zover ze nog kunnen én willen, kan je ze niet tegenhouden. Maar ten aanzien van de richtlijnen, de veiligheid en hun eigen welzijn streven we naar minder dan honderd vrijwilligers. Dat heeft gevolgen voor de elf uitgiftepunten in de gemeente Emmen. De zeven locaties in Coevorden en Borger-Odoorn blijven open.”

Uitgiftepunten samenvoegen

De voedselbank voorziet tweewekelijks zo’n 700 minimagezinnen in de genoemde gemeenten voorzien van een voedselpakket.

,,We zijn momenteel aan het kijken of we de bezetting vanwege een daling aan vrijwilligers anders moeten organiseren en dus uitgiftepunten gaan samenvoegen. De plannen zijn nog in een vroeg stadium, want we moeten eerst afwachten hoeveel vrijwilligers er vanaf september daadwerkelijk weer aan de slag gaan.”

Andere spreiding van uitgifte van pakketten

Timmerman zegt dat minder uitgiftepunten in Emmen geen gevolgen heeft voor de klanten van de voedselbank. ,,Omdat we met minder mensen en minder locaties gaan werken, leidt dat tot een andere spreiding van het aantal dagdelen en de tijden waarop mensen een pakket kunnen ophalen. Ja, het wordt een hele operatie, maar we ontkomen er in ieders belang niet aan.”

Ook de levering van het aantal producten heeft niets met de voorgenomen reorganisatie te maken. ,,Die is in de afgelopen maanden goed doorgegaan, waarbij we driemaal per week bevoorrading krijgen vanuit de supermarkten. En met de tijdelijke hulp vanuit de gemeente Emmen en het Rode Kruis en andere verwante organisaties konden we het werk prima bolwerken.”

Geen stijging van aantal cliënten vanwege coronacrisis

De coronacrisis heeft volgens Timmerman tot op heden niet geleid tot meer aanvragen voor een voedselpakket. ,,Het aantal cliënten is redelijk constant gebleven. Er is in de afgelopen maanden zeker geen sprake van een sterke groei geweest. Of die paar extra cliënten ook vanwege de crisis een pakket hebben moeten aanvragen, is mij niet bekend.”

Van de 700 klanten van Voedselbank Zuidoost-Drenthe wonen er 500 in de gemeente Emmen. Het bestuur gaat de plannen voor de reorganisatie in de komende weken verder uitwerken.

Vier voedselbanken in Drenthe

In de provincie Drenthe zijn vier voedselbanken actief. Naast Zuidoost-Drenthe - de grootste van de provincie - zijn dat Zuidwest-Drenthe, Hart van Drenthe en Noordenveld.