Sleen kan aan de slag met dorpsvisie en dorpsplan

De dorpsvisie is in Sleen overhandigd aan wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden. Met de dorpsvisie wil Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn ongeveer twintig jaar vooruitkijken.

Dorpsbelangen wil zich de komende jaren inzetten om verbindingen te leggen tussen bijvoorbeeld het basisonderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs. Gedacht wordt aan het opzetten van een juniorcollege (een schooltype, red.) als dependance van één van de vo-scholen. Dorpsbelangen wil verder energieneutrale bouw stimuleren en gebruikmaken van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen, zonnepanelen en windenergie.

Dorpsplan

In het dorpsplan staat dat ruim 80 procent van de respondenten van een enquête aangeeft in Sleen of Diphoorn te willen blijven. De gemiddelde score van 7,6 geeft tevredenheid, maar ook ruimte voor verbetering aan. Uit de enquête blijkt dat bewoners de woonomgeving en de sfeer als sterke punten ervaren. Veiligheid en verkeer bieden ruimte voor verbetering en ook de winkels en het dorpscentrum worden genoemd als verbeterpunten.

Hoe kunnen Sleen en Diphoorn de komende jaren verduurzamen en wellicht klimaatneutraal worden? Die vraag is een belangrijke, want met een score van 34 procent op ‘hoe klimaatneutraal worden’ en met 15 procent als hoogste score op ‘belangrijkste thema voor Sleen en Diphoorn’ is klimaatneutraal worden een bindend thema.