Meer mensen in nachtopvang Het Kopland in Groningen. Maar ze brengen er minder nachten door

In 2019 klopten meer daklozen voor een slaapplek bij de nachtopvang van Het Kopland in Groningen aan dan in het jaar ervoor. Daar staat tegenover dat zij er minder lang verbleven. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Het Kopland.

In 2019 sliepen 292 dakloze een of meerdere nachten in de nachtopvang van Het Kopland. Dat is 9 procent meer dan in 2018.

Het aantal bezoeken nam echter af: de 292 mensen brachten in 2019 in totaal 7441 nachten door in de nachtopvang. Dat is een daling van 13 procent ten opzichte van 2018.

Daklozen verbleven vorig jaar gemiddeld 25 nachten in de nachtopvang van Het Kopland. Dat is zeven nachten per persoon minder dan in 2018.

‘Nachtopvang is een noodoplossing’

Het Kopland schrijft deze afname toe aan een veranderde werkwijze (voor een vlottere doorstroom). Mensen die zich voor een slaapplek bij de nachtopvang melden, maken toekomstafspraken met de interventiewerkers en krijgen begeleiding naar een eigen thuis of een andere passende vervolgplek.

‘De nachtopvang is een noodopvangoplossing; bedoeld voor acute en korte opvang’, schrijft Het Kopland in een persbericht.

Meer kinderen en vrouwen in de vrouwenopvang

In de vrouwenopvang van Het Kopland in Groningen werden in 2019 197 vrouwen en 254 kinderen opgevangen; zij ontvluchtten een huiselijk geweld-situatie. Dat is een stijging van respectievelijk 9 procent en 18 procent ten opzichte van 2018.

Vrouwenopvang in Emmen

In de vrouwenopvang van Het Kopland in Emmen werden in 2019 94 vrouwen en 106 kinderen opgevangen, een stijging van respectievelijk 5 en 23 procent.

In het pand in Emmen zit ook de crisisopvang voor mensen en gezinnen die - om welke reden dan ook- dakloos zijn geworden; in deze Crisisopvang Emmen verbleven in 2019 59 volwassenen en 9 kinderen.

Opvangvoorzieningen

Naast de nachtopvang en de twee vrouwenopvang-locaties heeft Het Kopland zes opvangvoorzieningen. In totaal zijn hier in 2019 1158 mensen opgevangen.

Het Kopland sloot 2019 af met een positief financieel resultaat.