Burgemeester Bert Bouwmeester: ‘Er zijn hier geen rare dingen gebeurd’

Burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden weet het nog goed. Hij zat zondag 1 maart op een van de spreekstoelen tijdens de gedenkwaardige persconferentie in het gemeentehuis.

Daar werd wereldkundig gemaakt dat een Dalenaar als eerste noorderling besmet bleek met het coronavirus. Eind juni blikt de ervaren burgervader uit Erm terug op de afgelopen bijna vier maanden. En hij durft ook vooruit te kijken naar de invulling van het nieuwe normaal.

,,Het leek ons goed om die bewuste zondag te kiezen voor een persconferentie, want er viel vast ook daarna het nodige te communiceren”, herinnert de bijna 61-jarige geboren Zaandammer zich nog als de dag van gisteren. ,,We kregen tot dat weekend alles op een zekere afstand mee, maar ineens kwam de coronacrisis heel herkenbaar dichtbij met de besmetting in Dalen. Alle voorbereidingen die we uit voorzorg al eerder hadden getroffen, kwamen razendsnel in een ander perspectief te staan. Dat wat op papier stond, werd werkelijkheid.”

Impact

De communicatie richting in elk geval de gemeenschap van Dalen moest worden opgepakt. Wat zou de impact zijn in het dorp? Hoe is de gezinssituatie? Dat waren vragen die Bouwmeester zichzelf stelde in die tijd, maar hij wist al snel dat het in Dalen bekend was om wie het ging. ,,Natuurlijk was en is de insteek om verspreiding te voorkomen, maar ik vind niet dat er sprake was van paniek.” Nog geen twee weken na de persconferentie in Coevorden volgde de eerste persconferentie met premier Mark Rutte. ,,Feitelijk kondigde hij daar de intelligente lockdown af. De GRIP 4-crisissituatie betekende de start van de aanpak van het coronavirus onder de vlag van de Veiligheidsregio Drenthe.” In die Veiligheidsregio Drenthe werkt Bouwmeester samen met de elf andere Drentse burgemeesters. Samen wordt invulling gegeven aan landelijke maatregelen. ,,Ik droeg daarmee eigen bevoegdheden over aan Marco Out, die het overigens prima doet als voorzitter van de Veiligheidsregio. Het viel mij aanvankelijk mee om bevoegdheden uit handen te geven, want het was zaak om samen aan de noodrem te trekken en daarmee verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Met één hand gebonden op de rug en ambitie voor eigen plannen, conformeerde ook Bouwmeester zich aan de te varen koers. ,,De conclusie is dat de gewenste aanpak noodzakelijk bleek, maar die was en is wel heel anders dan voorheen. De huidige grote veranderingen op het vlak van maatregelen zijn tijdelijk, maar we weten niet wat de duur ervan is. Dat blijft afwachten.” Bouwmeester is er in beginsel de persoon niet naar om nachten wakker te liggen. ,,Dat gebeurt mij eigenlijk nooit, maar ik prijs mij gelukkig dat we maar een aantal sterfgevallen hebben gehad in onze gemeente als gevolg van de ziekte Covid-19. Een collega van mij zag elke dag een rouwstoet in de eigen gemeente. Godzijdank - en dat zeg ik als atheïst - hebben we dat hier niet. Anders had ik wél wakker gelegen, denk ik.”

Risicogroep

Bouwmeester weet waarover hij praat, want zijn 86-jarige moeder behoort tot de risicogroep en is woonachtig in een woonzorgcentrum. ,,Gelukkig is een ontmoeting buiten daar mogelijk en uiteraard wordt er ook in dat woonzorgcentrum alles aan gedaan om besmetting te voorkomen.” Lichtpuntje tijdens de afgelopen moeilijke maanden was volgens Bouwmeester eind april het bezoek aan gedecoreerden. Daar waar collega’s het hielden bij een telefonische felicitatie, ging Bouwmeester daadwerkelijk langs bij de zes inwoners van de gemeente. ,,Misschien was dit wat eigenzinnig binnen de noodverordening, maar spijt heb ik er niet van. Ik weet immers dat we alles volgens de maatregelen en dus op afstand en verantwoord hebben gedaan. Uiteraard gaven we er vooraf geen ruchtbaarheid aan om een samenkomst van mensen te voorkomen. Ik vond en vind het dus een goede manier en heb hier vanuit onze gemeente geen wanklank over gehoord.”

Conformeren

Bouwmeester vindt dat de inwoners van de gemeente Coevorden zich nog altijd goed conformeren aan de maatregelen. ,,Ik denk dat het hielp dat de eerste besmetting in het noorden zich in onze gemeente voordeed, want daardoor was het besef er snel. Je merkt aan de andere kant het verschil tussen generaties, al zijn hier geen rare dingen gebeurd. Natuurlijk zijn maatregelen niet altijd leuk, maar het aantal bekeuringen is op de vingers van één hand te tellen. Fijn om te zien hoe de mensen om elkaar geven. Naoberschap is en blijft hier zichtbaar.”

Bouwmeester gunt bijvoorbeeld de horeca en toeristische sector een goede zomer. ,,Er komen drama’s voor op persoonlijk vlak. Verder gun ik het de mensen van buiten Drenthe ook om hier vakantie te vieren. Mijn twee zoons wonen in Amsterdam op de verdieping van een groot voormalig kantoorpand. Je kunt jezelf voorstellen hoe dat voelt in beperking. Of als jong gezin in een flat in bijvoorbeeld het Westen. Ik weet dat het hier in Drenthe veilig toeven is.”

De burgemeester denkt niet dat het na de zomer allemaal zo is zoals het was na een eventuele herstart. ,,En misschien moeten we dat ook wel niet willen. Wat moet straks anders gaan? Daar moeten we samen het antwoord op vinden. Vanuit Coevorden Verbindt gaan we uit van de verantwoordelijkheid van de inwoners. Dat is een prima uitgangspositie, maar mogelijk kan niet alles meer zoals het ging. Denk niet dat het virus weg is. We moeten ons blijven afvragen hoe we weer kunnen opschalen bij een nieuwe uitbraak, want dat het snel kan gaan hebben we gezien bij het bekende schnitzelparadijs in Duitsland.”