Financiële situatie Coevorden blijft stabiel

De financiële positie van de gemeente Coevorden was ook in 2019 stabiel. Het college van burgemeester en wethouders stelde vrijdag het jaarverslag vast.

Het positieve resultaat over 2019 is anderhalf miljoen euro. In 2019 is onder meer geïnvesteerd in duurzaamheid, wegenonderhoud, preventie in het sociaal domein en verbetering van samenwerking met inwoners.

In 2019 zijn in samenwerking met onder meer de dorpen en wijken en gemeenteraad de nieuwe regels voor het stimuleringsfonds vastgesteld. De nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat het fonds aansluit bij de wensen van inwoners en organisaties in de gemeente.

Het voorkomen van problemen en belemmeringen was in 2019 een belangrijk onderwerp. Het programma ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ en een aanpak om armoede te voorkomen zijn voorbeelden. Een pilot met het UWV om te voorkomen dat mensen vanuit de WW in de bijstand raken, krijgt een vervolg in 2020.

In 2019 is een start gemaakt met het verbeteren van de bedrijventerreinen en de ondernemersdienstverlening. Door het sluiten van de regiodeal met vijf andere gemeenten en de provincie starten projecten om de kracht van de regio te versterken op het gebied van wonen, werken en welzijn.