Coronavirus gevonden in rioolwater Coevorden

Het RIVM heeft bij een onderzoek in rioolwater op diverse plaatsen, waaronder Coevorden, het nieuwe coronavirus aangetroffen. Sommige patiënten hebben het nieuwe coronavirus in de ontlasting.

Virus niet in Nederlands kraanwater

Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Naast Coevorden is het coronavirus ook gevonden in afvalwater in Amsterdam, Tilburg, Schiphol en bij Loon op Zand. Vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief getest was, werd het virus in het rioolwater van Schiphol gevonden. Het RIVM heeft het virus niet gevonden in Nederlands kraanwater.

Dat het virus ook in het rioolwater bij Coevorden is ontdekt is niet opmerkelijk. De grensplaats maakte als een van de eerste Drentse gemeenten bekend dat er een persoon was besmet. Tot dusver zijn er vijftien mensen besmet geraakt. Het Stowa -het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders- maakte het nieuws eerder deze week al bekend op haar website.

Onderzoek eerder succesvol gebruikt

Het onderzoek toont aan dat monitoring van het rioolwater een goede methode is voor het vaststellen van virusinfecties bij mensen die besmet zijn. De dna-techniek die het RIVM gebruikt om virussen op te sporen is ook succesvol gebruikt bij het vinden van het norovirus, antibioticaresistente bacteriën, poliovirus en mazelenvirus in het afvalwater.

De diverse waterschappen in Noord-Nederland, waaronder Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Wetterskip Fryslan hebben tientallen rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi).

Martin Timmer, afdelingshoofd schoon water, bij het waterschap Hunze en Aa’s is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de dertien rwzi’s van Hunze en Aa’s. Hij verwacht dat er absoluut aandacht komt voor de effecten van het virus op flora en fauna. Tot dusver is het alleen wettelijk verplicht 80 procent stikstof en fosfaat uit het rioolwater te halen. ,,Nu is er ook discussie of dat met medicijnresten moet gebeuren. Ongetwijfeld zullen we na deze crisis ook gaan nadenken of het coronavirus uit het rioolwater moet worden gehaald.”

Het zou plantjes, kikkertjes en visjes kunnen schaden

Want het is niet ondenkbaar dat het virus kikkertjes, visjes of planten kan schaden. Of dat het zelfs kwaad kan voor mensen, want het gezuiverde water wordt weer geloosd in kanalen en beken. ,,Maar daar zal een landelijke werkgroep zich over buigen, zoals in het verleden ook gebeurd is bij de legionelladiscussie.” Timmer wijst er nogmaals op dat bestrijding en voorkoming van het virus aan de voorkant begint. Is dat succesvol dan komt het virus ook niet in het riool.

Timmer hoorde weken geleden al van het feit dat het virus ook in het riool in China was gevonden. Verbaasd was hij dan ook niet. Hij wijst er verder op dat medewerkers van de waterzuiveringsinstallatie zijn beschermd tegen het virus als zij zich houden aan de hygiënevoorschriften, zoals die voor het uitbreken van het virus ook al golden.