Column Roelie Lubbers | Cultuur in moeilijke tijden

In deze gekke tijden zijn mijn gedachten bij velen die het moeilijk hebben, op het gebied van gezondheid of op economisch vlak. De culturele sector wordt daarbij niet overgeslagen. De voorbereidende activiteiten rondom Coevorden Culturele Gemeente staan ook op een iets lager pitje.

Door het thuiszitten hebben we echter ruim de tijd om ideeën tot wasdom te laten komen. Moeilijke tijden brengen inspiratie en creativiteit. Dichters en muzikanten geven woorden en melodie aan de crisis waarin de wereld is beland. Op de radio zijn dichters te horen en in de Lockdown Sessions treden verschillende artiesten naar buiten met een speciaal lied over de coronacrisis. Liedjes als ‘Niet zonder ons’ van Shaffy of ‘Don’t stand so close to me’ van The Police krijgen opeens een heel andere betekenis.

Hoe sterk je ook bent, bepaalde omstandigheden kunnen altijd somber en duister lijken, alsof er geen uitweg is. Dat is normaal, we zijn geen machines en kunnen niet als robots reageren als we geconfronteerd worden met uitdagingen en tegenslag. In moeilijke tijden biedt cultuur een oplossing om de sociale cohesie te versterken. Zo is immers de blues ontstaan, en wat te denken van de reggae.

Hoe vreemd ook: uit nare omstandigheden als oorlogen en crises kunnen schitterende kunst, foto’s en films ontspruiten. Hoe prachtig zijn de Mauthausen liederen uit de Tweede Wereldoorlog? Een beschrijving van het witste wit ten tijde van het zwartste zwart: de liefde als overwinning op de dood.

Kunst en cultuur zijn een spiegel voor hoe we denken en wat we doen. Cultuur blijkt zo vaak een motor voor duurzame menselijke en maatschappelijke ontwikkeling. Die motor houden we draaiende en zwengelen we aan in moeilijke tijden.

Reageren? Mail naar culturelegemeente@coevorden.nl of bezoek de website www.coevorden.nl/culturelegemeente.