Zandpol: na sloop geen kavelverkoop, maar nieuwe huurwoningen

In Zandpol gaan zes woningen tegen de vlakte. Domesta wil de kavels gaan verkopen. Dit tot onvrede van Plaatselijk Belang Zandpol.

De te slopen huizen staan aan de Muldersstraat. Het gaat om drie blokjes van twee woningen, die in 1953 zijn gebouwd. Volgens woningcorporatie Domesta voldoen de huizen niet meer aan de eisen van deze tijd.

,,Dan gaat het om isolatie, maar ook om bijvoorbeeld de indeling. Je zou de huizen kunnen moderniseren, maar dat kost zoveel geld dat het veel verstandiger is om ze te slopen en iets nieuws te bouwen’’, zegt Liesbeth de Groot, woordvoerster van Domesta.

‘Het aantal inwoners in de buitendorpen daalt’

Dat bouwen, dat gaat de corporatie niet zelf doen. ,,Het aantal inwoners in de buitendorpen daalt. Er is minder vraag naar huurhuizen en dat is ook in Zandpol het geval’’, verduidelijkt De Groot.

Als de huizen zijn gesloopt, biedt Domesta de kavels te koop aan. ,,We gaan hierbij vooralsnog uit van de bestaande indeling, dus zes kavels. Maar we staan open voor eventuele andere ideeën van dorpsbewoners. Wat we in ieder geval niet gaan doen, is de kavels verkopen aan een projectontwikkelaar.’’

‘We verkopen geen huizen die er slecht aan toe zijn’

Domesta mag dan betogen dat haar plan kansen biedt voor het ruim 500 inwoners tellende Zandpol, Plaatselijk Belang staat niet te juichen. ,,Wij denken dat er wel degelijk vraag is en blijft naar nieuwe sociale huurwoningen in ons dorp’’, zegt voorzitter Wim Lugers. ,,En met het huidige plan neemt het aantal van dit soort huizen in Zandpol juist af.’’

Domesta kreeg vanuit het dorp ook de vraag waarom zij de woningen aan de Muldersstraat niet verkoopt. Dan zouden mensen voor een relatief lage prijs een huis kunnen krijgen dat zij eventueel zelf op kunnen knappen. ,,Daarvoor zijn deze huizen niet goed genoeg. Met de gemeente Emmen hebben wij afgesproken dat we geen woningen verkopen die er slecht aan toe zijn’’, reageert De Groot.

Laatste huurder vertrekt nog deze maand

Door een actief uitplaatsingsbeleid, zijn van de zes te slopen huizen inmiddels vijf onbewoond. De huurder van de laatste woning vertrekt nog deze maand. Daarna begint Domesta met een asbestinventarisatie en vervolgens wordt de sloop aanbesteed. De verwachting is dat de woningen nog voor de bouwvak zijn verdwenen.