Gedeputeerde Cees Bijl: 'Geen 80 kilometer per uur op N34'

Bij de plannen voor de verdubbeling van de N34 wordt geen rekening gehouden met een snelheidsverlaging naar 80 kilometer per uur. Dat zegt PvdA-gedeputeerde Cees Bijl.

De provincie Drenthe wil de N34 tussen Emmen en De Punt over een lengte van 12 kilometer verbreden. Daartoe heeft het college in de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) negen verschillende varianten uitgewerkt die verder worden onderzocht.

Bij geen van die scenario’s wordt rekening gehouden met een snelheidsverlaging van 100 naar 80 kilometer per uur, laat Bijl weten.

Belangrijke verbinding

Hij reageert op de oproep van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe om ook een variant te onderzoeken met 80 kilometer per uur als maximumsnelheid. Want, zo stelde directeur Reinder Hoekstra onlangs: als de N34 gedeeltelijk wordt verdubbeld, gaan mensen harder rijden én neemt het verkeer toe. Met een verhoogde stikstofuitstoot en bijbehorende problemen voor de natuur tot gevolg.

Toch wil Bijl niets weten van een snelheidsverlaging. „De N34 verbindt Emmen met Groningen. Dat zijn de twee grootste bevolkingscentra van het Noorden. Een goede wegverbinding is essentieel, dat moet je eigenlijk als een gegeven accepteren.”

Bovendien, zo stelt Bijl, levert een verbeterde wegverbinding tijdwinst op voor het openbaar vervoer. „En het ov moet zo aantrekkelijk mogelijk zijn. Ik geloof echt dat mensen de auto dan veel eerder laten staan.”

Maximaal 12 kilometer

Voor de verbeterde doorstroming en een snellere busverbinding tussen Groningen en Emmen moet naast een gedeeltelijke verdubbeling het verkeersplein bij Gieten op de schop. In de NRD, die vanaf 5 maart ter inzage ligt, worden drie mogelijke varianten genoemd: een fly-over rechtstreeks over de rotonde, eentje die een stuk in westelijke richting is verlegd, of een klaverblad.

Naast een oplossing voor het knooppunt Gieten, krijgt de N34 op één of meerdere plekken een verdubbeling. Bij elkaar opgeteld is 12 kilometer dubbele rijbaan mogelijk bij een rechtstreekse fly-over. Bij een verschoven fly-over of een klaverblad is dat slechts 9 en 8 kilometer.

Geen voorkeur

Een voorkeur voor een van de negen varianten heeft de provincie nog niet. „Als ik eerlijk ben lijkt mij een klaverblad het minst ov-vriendelijk”, zegt Bijl. „Omdat je dan de ov-hub moet verplaatsen. Maar uiteindelijk kiezen we naar aanleiding van de conclusies in de milieurapportage voor de beste variant. Of voor de minst schadelijke, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt.”