Coevorder stadshart wil veel bomen en groen, maar weinig auto's

Geen autoverkeer in de Bentheimerstraat. De kruising met de Rijnsestraat met een ‘zakpaal’ afsluiten voor doorgaand verkeer. Veel bomen en groen. Het historische karakter van de vestingstad aan alle kanten uitstralen.

Dat is kort samengevat wat de bevolking van Coevorden wil. Ingenieursbureau Sweco heeft de wensen van winkeliers, eigenaren en bewoners vertaald naar een concept. Woensdag was de terugkoppeling naar de bewoners van de Bentheimerstraat, Friesestraat en Sallandsestraat. In de reacties zag Gert van der Kooi, die namens de gemeente Coevorden als spil fungeert bij de op handen zijnde facelift van de Coevorder binnenstad, de bevestiging op de goede weg te zitten. ,,Er waren zo’n 100 aanwezigen aanwezig. De reacties waren over het algemeen enthousiast. Een leuke avond.”

Winkelaanbod versnippert

Wat hartje Coevorden er straks ook van zal vinden: niemand kan zeggen niet de kans te hebben gehad er over mee te praten. Roept u maar, is het motto voor de make-over van hartje Coevorden. Die is hard nodig om verschillende redenen. Leegstand zorgt dat het winkelaanbod meer en meer versnippert en het stadshart trekt minder bezoekers. De concurrentiepositie van Coevorden ten opzichte van andere steden staat zwaar onder druk.

Autoverkeer?

Onder regie van het programmateam Binnenstad Coevorden worden de Coevordenaren van begin af aan meegenomen bij het proces voor een nieuwe stadsvloer. In januari werden verspreid over twee avonden bewoners van Bentheimerstraat, Sallandsestraat en Friesestraat met soep en broodjes naar de raadszaal gelokt om te brainstormen. Hoe moet onze stadsvloer eruitzien? Passen bomen in het straatbeeld of zien we liever gevelbeplanting? Willen wij de klok terugdraaien en autoverkeer toestaan in de Sallandsestraat en Bentheimerstraat?

Zee van ontwerpschetsen en ideeën

In groepen werd gediscussieerd. Aan manager Gert van der Kooi en de andere betrokken partijen de lastige taak uit een zee van ontwerpschetsen met plakbriefjes en emoticons, ideeënbriefjes en flip-overs een grote gemene deler te vinden. Raakvlakken waren er zeker. Zo werd al snel duidelijk dat de Bentheimerstraat bepaald niet staat te wachten op een terugkeer van autoverkeer. Integendeel: een groot aantal bewoners vinden de kruising met de Rijnsestraat nu levensgevaarlijk. ,Er hoeven maar een paar van die gekken langs te scheuren of er vallen doden’, sprak een bewoner destijds. De vrees uit de buurt resulteerde in een schetsontwerp, waarin de Rijnsestraat middels een zakpaal wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.

Drukke straten

De Friesestraat daarentegen ziet autoverkeer met name aan de kop van de straat juist wel zitten, maar vreest tegelijk ook voor overlast. Van der Kooi: ,,Op drukke tijden zou het vast kunnen lopen als het verkeer via de Schoolstraat voor de Wilhelminasingel komt te staan. In de huidige situatie staat het dan constant vast. Je zou de straat kunnen openstellen voor auto’s op alleen winkeltijden.” Andere punten van kritiek: het straatbeeld mag wat minder rood en meer gemêleerd en het historische karakter moet nóg meer worden benadrukt. Van der Kooi: ,,Het vestingverhaal wordt middels de radialen verteld.”

Daags nadat aan de drie betrokken straten de voorlopige schetsontwerpen werden gepresenteerd, is het deze donderdagmiddag de beurt aan de rest van Coevorden. Vanaf 16.00 uur is er een inloopbijeenkomst in het Bouwen aan Historie pand aan de Friesestraat 51.

Uit de 3 straten worden werkgroepen geformeerd om te bepalen welke boomsoorten, planten of plantenbakken de voorkeur hebben. Uiteindelijk resulteert dat in een voorstel. De gemeenteraad heeft - waarschijnlijk in april - het laatste woord. Rond mei moet de aanbesteding rond zijn. In juni gaat de schop de grond in. Rond september moet de hele operatie klaar zijn.