Coevorden gunt haar inwoners een langer leven en stopt ruim 111.000 euro in project ‘Gezond in Coevorden’

De gemeente Coevorden steekt dit jaar 111.250 euro in het bevorderen van gezondheid en gezonde leefstijl onder haar inwoners.

Inwoners met ideeën die daaraan bijdragen komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. Het gaat om alle activiteiten die de gezondheid of gezondere leefstijl of de bewustwording hierover bevorderen.

,,In onze gemeente ligt deze beneden het landelijke gemiddelde”, zegt wethouder Joop Brink. ,,Samen met huisartsen en zorg- en welzijnsaanbieders werken we eraan om de levensverwachting omhoog te krijgen. Heel belangrijk daarbij zijn de ideeën van inwoners.”

Deel subsidie vanuit ministerie

Ook met de projecten ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ - het lokale sport- en preventieakkoord - en ‘Aan de slag met preventie’ zet Coevorden in op blijvende effecten op de gezondheid van haar inwoners.

Een deel van de subsidie van 111.250 euro komt vanuit het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of andere organisaties, die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die de activiteiten uitvoeren in de gemeente Coevorden. De voorwaarden voor het aanvragen van subsidie en het aanvraagformulier zijn te vinden via https://www.coevorden.nl/gezond-in-coevorden.