Op zoek naar wintervogels in het Bargerveen

Zwartemeer - Bij het kantoor van Staatsbosbeheer aan de Kamerlingswijk OZ start op zondag 24 november een excursie naar het Bargerveen. De deelnemers gaan op zoek naar wintervogels. De organisatie is in handen van Natuurpark Moor-Veenland en Staatsbosbeheer.

Het Natuurpark Moor-Veenland, inclusief het Bargerveen, is niet alleen de thuisbasis van talrijke zeldzame dier- en plantensoorten, maar is ook een belangrijke overwinterplaats voor trekvogels. De gidsen laten de wandelaars deze ‘wintergasten’ zien. Ze weten exact waar en wanneer zich welke soorten vogels ophouden in deze tijd van het jaar. Na een omweg via de spreeuwen en met wat geluk een van de zeldzame klapeksters die nu aanwezig zijn, begint de schemering het uur van de watervogels. Als eerste gaan de aalscholvers naar hun overnachtingsplaats in de dode berken – soms ruim honderd vogels. Nog indrukwekkender is de terugkeer van de toendrarietganzen, waarvan in sommige jaren meer dan 50.000 werden geteld. Zodra het donker wordt, verlaten ze hun voedselgebied op de velden en weiden en landen ze op het water of ijs van de voormalige turf-baggervelden, waar ze graag de nacht doorbrengen.

De excursie start om 15.00 uur. Aanmelden via e-mail: e.bloeming@staatsbosbeheer.nl of telefonisch: 06-53199389.