Krimp? In Aalden maken inwoners juist woningplannen (van tiny houses tot bungalows)

Aalden - Fonkelnieuwe én betaalbare woningen in Aalden. Daar is volgens Dorpsbelangen Aalden (DBA) genoeg behoefte aan. Of dat inderdaad zo is, moet maandag 25 november blijken tijdens een informatiebijeenkomst in de Aelder Meent.

,,De gemeente heeft het te bouwen aantal woningen voor de komende periode fors teruggebracht. Dat speelt echter alleen maar de krimp in de kaart en elk dorp wil dat natuurlijk tegengaan”, zegt voorzitter Hans Terbach van Dorpsbelangen Aalden. ,,De realistische plannen liggen op tafel, nu gaan we de belangstelling vanuit de inwoners peilen.”

‘Er staat niets leeg in ons dorp’

Terbach zegt dat Aalden er qua woningen en sociale voorzieningen goed voorstaat. ,,Er staat niets leeg en er is geen sprake van verschraling. Maar dat moet de komende jaren ook zo blijven, vooral voor jongeren en starters, en betaalbaar, zowel huur- als koopwoningen. Zo ligt er een plan vanuit het dorp om voor jongeren op tijd, flexibel en modulair te bouwen.”

Woningen op terrein Mekkes

Maar waar in Aalden worden die nieuwe woningen dan gebouwd? Op dit moment zijn verschillende projecten ontwikkeld, zowel vanuit projectontwikkelaars als initiatieven vanuit dorpsbewoners.

Het plan om op het terrein waar eerder autobedrijf Mekkes was gevestigd woningen voor starters te bouwen ligt al langer op tafel. ,,Maar alvorens te starten wil de projectontwikkelaar graag weten hoe groot de belangstelling daarvoor is”, stelt Terbach, die inschat dat er ruimte is voor zo’n vijftien woningen op het terrein van Henk Mekkes.

Voor het terrein aan de Aelderstraat - tussen het Wapen van Aelden en De Korenhof - is een plan in de maak voor in totaal ongeveer twaalf woningen, zowel patiobungalows als twee-onder-een-kap.

Tien tiny houses aan de Gelpenberg

Verder hebben dorpsbewoners een plan gemaakt voor een park met tien tiny houses. Dat zijn kleine, maar volwaardige vrijstaande woningen van maximaal 50 vierkante meter aan vloeroppervlak en met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Het idee komt uit de koker van Anita Speelman van ZuinigWonen. Zij woont al jaren energieneutraal aan de Gelpenberg en wil het park met de tiny houses op haar terrein aanleggen. ,,Ook een voedselbos en gemeenschappelijke moestuinen maken daar onderdeel van uit. We zijn benieuwd hoeveel belangstelling hiervoor in het dorp bestaat”, zegt Terbach.

Huurmarkt

Ook huurders worden niet overgeslagen. Woonservice Westerbork geeft tijdens de infoavond informatie over de huurmarkt in Aalden en wanneer inwoners aanmerking komen voor een huurhuis in de sociale sector. Voor de leeftijdsgroep 25-55 jaar die staat ingeschreven in Aalden is volgens Terbach groter dan gedacht.